Tagság

A Momentum Doctorandus tagfelvételét a szervezet Alapszabályzatának 3. és 4. pontja szabályozza az alábbi módón:

3. A tagság felvételének rendje és megszüntetése

3.1. A szervezeti tagság egyéni. A szervezet egyéni tagjai lehetnek Ukrajna állampolgárai, külföldi személyek, állampolgárság nélküli egyének, akik betöltötték a 18. életévüket, elismerik a szervezet alapító-okiratát, segítik feladatainak végrehajtását és tanulmányaikat PhD hallgatóként, vagy doktoranduszként folytatják, vagy fejezték be ukrajnai vagy külföldi oktatási intézményben.

3.2. A szervezeti tag felvételéről az elnökség hoz határozatot egyszerű szavazattöbbség alapján a tagjelölt saját írásos kérelme alapján.

3.3. A tagsági jogviszony megszűnik:

- a szervezet tagjának kérésére az általa benyújtott írásos nyilatkozat alapján;

- az elnökség döntése alapján, amelyet az adott ülésen jelenlévő tagok szavazatainak nem kevesebb mint 2/3-val fogadnak el;

- az alapító-okirat szabályainak megsértése miatt;

- a szervezetnek kárt okozó tett vagy tétlenség okán.

 4. A szervezet tagjainak jogai és kötelezettségei

4.1. A szervezet tagjainak joga van:

- megválasztani a szervezet irányító szerveit és azokba megválasztottnak lenni;

- részt venni a szervezet működésének megvitatásában és javaslatokat tenni az irányító szervek felé;

- részt venni a szervezet rendezvényein és kezdeményezésein;

- élni a szervezet támogatására irányuló bármilyen lehetőséggel;

- információt kapni a szervezet és a vezető szervek tevékenységéről.

4.2. A szervezet tagjainak kötelességei:

- betartani a szervezet Alapító-okiratát;

- aktívan részt venni a szervezet tevékenységében;

- végrehajtani a szervezet irányító szerveinek határozatait, melyeket a hatáskörük keretein belül hoztak;

- tartózkodni az olyan jellegű tevékenységektől, melyek a szervezet jó hírét, vagy tekintélyét csorbíthatják.

 

Amennyiben szeretnél a szervezet tagja lenni, szavazati joggal részt venni a szervezet közgyűlésein, kérjük a Belépési nyilatkozatot eredetiben aláírva, kinyomtatva az alábbi postacímre küldd el vagy személyesen add át az elnökség bármelyik tagjának.

 

Postacím:

90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Kárpátalja, Ukrajna

Momentum Doctorandus

 

További információ itt:

momentum.doktorandus@gmail.com

 

Eseménynaptár

Friss hírek

2019-03-12
Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciája
2019. március 9-én került sor a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciájára Makkosjánosiban. A rendezvény fő célja az volt, hogy a középiskolások és a fiatal diákok ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-11-07
Lezajlott a Momentum Doctorandus által koordinált, a kárpátaljai magyar szórványt célzó kutatás
  A kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás a BGA Zrt. támogatásával és a Momentum Doctorandus Társadalmi szervezet koordinálásával valósult meg, melynek ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-05-23
Ahol a tudomány, a kultúra és szórakozás találkozik
A 2017/18-as tanévben immár negyedik éve tartotta meg szervezetünk a Doctorandus esték rendezvénysorozatát a már megszokott helyszíneken: Ungváron, Debrecenben, Budapesten és Beregszászon. A rendezvény ...
további részletek
 
Partnerek és támogatók

Hasznos linkek

Facebook

Feliratkozás hírlevélre