Rólunk

A szervezet profilja

A Momentum Doctorandus, kárpátaljai magyar doktoranduszok és aspiránsok szervezete, olyan PhD hallgatókat tudhat tagjai között, akik az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Corvinusszal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, a Debreceni, Szegedi, Pécsi Tudományegyetemekkel, a Kijevi, Ungvári és a Kárpátaljai Nemzeti Egyetemmel állnak doktorandusz-hallgatói vagy doktor-jelölti jogviszonyban. A fiatal tudósok nemcsak földrajzilag, de tudományterületeket tekintve is nagy változatosságot képviselnek: történész, szociológus, nyelvész, irodalmár mellett fizikus, matematikus, biológus és földtudománnyal foglalkozó ifjú kutató is gazdagítja sorainkat. 

A szervezetnek elsősorban az a célja, hogy számon tartsa, összefogja a doktoranduszokat, a tagság számára olyan szakmai információkat áramoltasson (konferencia, publikálási, kutatási ösztöndíj lehetőségek) és olyan szakmai programokat szervezzen, amelyek segíthetik őket doktori fokozatuk megszerzésében, az ukrajnai és magyarországi tudományos társadalomba való integrációjukban.

Szakmai partnereink, az együttműködés formái

A Momentum Doktorandus (MD) szoros kapcsolatot ápol a már létező doktorandusz szervezetekkel, tehetséggondozással, szakmai programok szervezésével, valamint tudományos kutatásokkal foglalkozó szervezetekkel helyi, országos, Kárpát-medencei és nemzetközi szinten is.

Legfontosabb szakmai partnereink a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), a PI-NET (Postgraduates’ International Network), a „TéKa” (a szlovákiai magyar fiatalok tudományos és kulturális társulása), a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ), a Vajdasági Magyar Doktoranduszok Szövetsége, a Márton Áron Szakkollégium, a kárpátaljai Génius Tehetséggondozó Jótékonysági Alapítvány, valamint a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSz), Collegium Talentum.

Alapszabályzat


Elnökség

 

Kosztur András vagyok, 1992-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2009-ben az Ungvári Drugeth Gimnáziumban érettségiztem. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 2013-ban szereztem „baccalaureus”, 2014-ben pedig „magiszteri” képesítést szereztem történelem szakon. Ezt követően felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájába, ahol 2017 augusztusában abszolváltam. Kutatási területem: a német konzervatív forradalom és az orosz eurázsianizmus, ill. általánosan a német-orosz eszmetörténeti kölcsönhatások. 2015 szeptemberétől a Momentum Doctorandus Társadalomtudományi Szekciójának koordinátora voltam. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet elnökévé választott, mely tisztséget 2018. január 1-től töltöm be. 

andras.kosztur@gmail.com 

Pólin Lénárd

 

 

 

 

 

 

 

 

A nevem Pólin Lénárd, 1991-ben születtem Kárpátalján, Salánk településen. A Nagyberegi Református Líceumban érettségiztem 2009-ben. Ezt követően,  2013-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskolán felsőfokú (BSc) végzettséget szereztem, földrajz szakos tanár minősítésben. Főiskolás tanulmányaim alatt 2011-ben Rádió-műsorvezető, konferanszié szakképesítésű "OKJ" tanfolyamot végeztem a Kecskeméti Regionális Képzőközpontban. Tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen folytattam, ahol 2015-ben okleveles geográfusként terület- és településfejlesztés specializációval szereztem mesterfokozatot (MSc). 2015-től napjainkig a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának Földtudományi Doktori Iskolájában folytatom tanulmányaimat. Kutatási területem: a magyar-magyar határon átnyúló együttműködés területfejlesztési hatásainak vizsgálata Kárpátalja magyarlakta településein. 2016-tól a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Agrár tanszéki csoportjának oktatói munkatársa vagyok. 2017-ben növényvédelmi alapismeretek tanfolyamot végeztem a Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ kihelyezett képzésén. 2017-novemberében a Momentum Doctorandus szervezetének alelnökévé választott a közgyűlés, melynek tisztségét 2018. január 1-től töltöm be.

polin.lenard@gmail.com 

 

Fazekas Andi 

 

Fazekas Andrea vagyok, 1987-ben születtem Kárpátalján, Ungváron. 2005-ben érettségiztem az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskolában. Ezután az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán folytattam tanulmányaimat, ahol 2010-ben szereztem „magiszteri” diplomát. 2011-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolába, majd 2014-ben szereztem abszolutóriumot. Kutatási területem a kárpátaljai kortárs magyar irodalom. Kutatási témám: Monográfia Berniczky Éváról. Egyetemi éveim alatt sikerült szoros kapcsolatot kialakítanom a helyi magyar diákszervezettel, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével, ahol több évig elnökségi tag, egy évig pedig alelnök is voltam. A diákszervezetben eltöltött évek motiváltak arra, hogy 2012-ben csatlakozzam a kárpátaljai magyar doktorandusz szervezethez, ahol 2018-tól mint a Momentum Doctorandus egyik alelnöke folytathatom tevékenységemet. 

andrea.fazekas11@gmail.com  

 Titkár

Dancs Kriszta

Dancs Krisztina vagyok, 1992-ben születtem Beregszászban. Középiskolai tanulmányaimat a Beregszászi 3. Számú Középiskolában végeztem és itt is érettségiztem. Ezután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalj.ai Magyar Főiskolán előbb baccalaureus -, majd specialist diplomát szereztem történelem, illetve magyar nyelv és irodalom szakokon. 2014-ben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelmi és Néprajztudományi Doktori Iskolájába, ahol 2017 szeptemberében abszolváltam. Kutatási témám a beregszászi színházi élet a II. világháború utáni időszaktól napjainkig. 2016-tól a "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány által működtetett Agora Információs Központban pályázati referensi munkakört töltök be. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet titkárává választott, amely tisztséget 2018. január 1-től töltöm be. 


Ellenőrző Bizottság


Varga Róbert 

Varga Róbert vagyok, 1992-ben születtem Makkosjánosiban. Tanulmányaimat a Makkosjánosi Középiskolában kezdtem meg majd felvételiztem 2007-ben a Jánosi Mezőgazdasági Líceumba. Következő ugródeszka volt számomra, hogy 2012-ben felvételt nyertem a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola történelem szakára nappali tagozatra. Történelem tanulmányaim során Kárpátalja hadtörténetével foglalkoztam 1890-1918 kronológiai határokkal. Diplomamunkám is a fentebb említett témakörhöz kapcsolódik címeAdalékok vidékünk hadtörténetéhez 1890-től az első világháború kitöréséig. A diploma megszerzését követőn 2017 júniusában felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szakára. Ennek keretén belül a Társadalom, Gazdaság és Életmód Programban folytatom a doktori képzést. Egyetemi tanulmányaim mellett a Guti Általános Iskolában dolgozom, mint történelem tanár, 2017 őszétől a Momentum Doctorandus ellenőrző bizottságának a tagja vagyok.

vargarobert6699@gmail.com

Keresztyén Károly

Keresztyén Károlynak hívnak, 1990-ben születtem Szernyén (Munkácsi járás). Szülőfalumban végeztem az általános iskolát. Ezt követően 2005-2008 között a Nagydobronyi Református Líceum biológia-kémia tagozatán folytattam tanulmányaimat. 2010-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológia-lelkész szakját kezdhettem meg osztatlan képzésben. 2015/2016-os tanév végén diplomáztam, az év szeptember 13-án adtam le az Egységes Lelkészképesítő Vizsgát (ELV) Budapesten. Teológiai tanulmányaim utolsó évében gyakorlati évemet a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjének a Csonkapapi és Kispapi Református Egyházközségeiben töltöttem, mint exmisszus-gyakornok, közismertebb nevén: segédlelkész. Az ELV-et követően beosztott lelkészi minősítésben szolgáltam 2016-2017-ben az említett két gyülekezetben. 2017 őszétől a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok. Kutatási témám A beregi, máramaros-ugocsai és ungi református egyházmegyék tiszti karának és testületeinek működése a dualizmus korában. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet ellenőrző bizottsági tagjává választott, amely tisztséget 2018. január 1-től töltöm be.

keresztyen.karesz@gmail.com  

 

Molnár Attila

A nevem Molnár Attila, 1988-ban születtem Nagydobronyban. Általános- és középiskolai tanulmányaimat is szülőfalumban végeztem. A Nagydobronyi Református Líceum biológia-kémia szakos osztályában szereztem érettségit 2006-ban. Ezek után a Debreceni Egyetem biológia szakára felvételiztem, innen azonban sajnos haza kellett térnem. 2012-ben kezdtem el tanulmányaimat a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológia szakán, ahol 2017-ben szereztem biológus diplomát, és még ebben az évben felvételt nyertem az Állatorvostudományi Egyetem Doktori Iskolájába. A PhD tanulmányaim során azt vizsgálom, hogy milyen kapcsolat van a sünök, a kullancsok és az általuk terjesztett kórokozók között. 2017 novemberében a közgyűlés a szervezet ellenőrző bizottsági tagjává választott.

athoeska@gmail.com

Tiszteletbeli elnök


 

Kovály Katalin vagyok, 1987-ben születtem Kárpátalján, Makkosjánosiban. 2004-ben a Jánosi Középiskolában érettségiztem, ahol ukrán nyelven tanultam. Ezután 2009-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szereztem „baccalaureus” képesítést földrajz-biológia szakon. 2010-ben végeztem el a „specialist” képzést az Ungvári Nemzeti Egyetem földrajz szakán. A diplomák megszerzése után felvételt nyertem az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2014 őszén abszolváltam. Kutatási területem: Kárpátalja gazdaság- és társadalomföldrajza, határ menti térségek kutatása. 2013-2017 között a Momentum Doctorandus elnöke voltam. Lemondásom után a közgyűlés tiszteletbeli elnökké választott.

kovaly.katalin@gmail.com

 


Eseménynaptár

Friss hírek

2019-03-12
Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciája
2019. március 9-én került sor a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciájára Makkosjánosiban. A rendezvény fő célja az volt, hogy a középiskolások és a fiatal diákok ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-11-07
Lezajlott a Momentum Doctorandus által koordinált, a kárpátaljai magyar szórványt célzó kutatás
  A kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás a BGA Zrt. támogatásával és a Momentum Doctorandus Társadalmi szervezet koordinálásával valósult meg, melynek ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-05-23
Ahol a tudomány, a kultúra és szórakozás találkozik
A 2017/18-as tanévben immár negyedik éve tartotta meg szervezetünk a Doctorandus esték rendezvénysorozatát a már megszokott helyszíneken: Ungváron, Debrecenben, Budapesten és Beregszászon. A rendezvény ...
további részletek
 
Partnerek és támogatók

Hasznos linkek

Facebook

Feliratkozás hírlevélre