Hírek

2019-03-12
Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciája

Konferencia csoportkép

2019. március 9-én került sor a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciájára Makkosjánosiban. A rendezvény fő célja az volt, hogy a középiskolások és a fiatal diákok átfogó gazdasági- és pénzügyi ismereteit bővítése, illetve pénzügyi tudatosságukat fejlessze.

A rendezvényt Kosztur András a Momentum Doctorandus elnöke nyitotta meg. A program teljes koordinációjáért pedig Fazekas Andreát, a Momentum Doctorandus alelnökét illeti a dicséret.

Ami a konferencia szakmai részét illeti, az egész napos program során a résztvevők megismerkedhettek a közgazdasági alapfogalmakkal, valamint bővíthették meglévő gazdasági és pénzügyi ismereteiket. A fenti témákról Pataki Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének alelnöke tartott egy impulzív, gyakorlati előadást. Ezt követően a megjelentek betekintést nyerhettek az ukrán-magyar határvidéken zajló területi kutatásokba, illetve az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program részleteibe. A kutatásról és a gazdaságélénkítő programról Pólin Lénárd a Momentum Doctorandus alelnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára beszélt részletesen.

A konferencián sor került egy interaktív kerekasztal-beszélgetésre, ahol szakemberek, kutatók és sikeres vállalkozók osztották meg gondolataikat, tapasztalataikat, a vállalkozáshoz, gazdasági szférához elengedhetetlen kompetenciákról, buktatókról, illetve szülőföldön boldogulásról. A rendezvényen három vállalkozó nyilatkozott a gazdasági életben betöltött szerepükről. Rubis László a Rics+ Kft. vezetője elmondta, hogy a fával foglalkozó vállalkozása mikor indult, milyen fejlődési szakaszon ment keresztül, s milyen fejlesztéseket tervez a jövőben. Erdei Viktória, aki Kárpátalján az első automatizált modern gombaház tulajdonosa, részletesen beszámolt arról, hogy honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen vállalkozást indítson, és hogyan boldogul itthon nőként a gazdasági szférában. Jancsi András a West Autósbolt- és szerviz tulajdonosa elmesélte, hogy hogyan lett sikeres vállalkozó, milyen lépésekre volt szükség ahhoz, hogy folyamatosan bővíteni tudja vállalkozását. Bátyi Árpád a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. ungvári iroda vezetője vázolta, hogy a Hálózat miként tud segíteni abban, hogy egy vállalkozás külföldi partnereket szerezzen, vagy külföldi piacra léphessen. Huszár Péter a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke részletesen felsorolta, hogy milyen programokkal segít a Szövetség a kárpátaljai vállalkozóknak, gazdáknak, s milyen képzéseken tudnak részt venni azok, akik szeretnék bővíteni szakmai tudásukat. A beszélgetésbe egy gazdasági kutató is bekapcsolódott. Kovály Katalin az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet fiatal kutatójaként megosztotta velünk, hogy szakmai szempontból mit tapasztalt, milyen verseny előnye vagy hátránya van a Kárpátalján működő családi vállalkozásoknak. Elmondta, hogy a külföldi és helyi vállalkozók mit gondolnak az ukrán/kárpátaljai befektetési/gazdasági környezetről. A beszélgetést Szőlősi Nóra a Momentum Doctorandus tagja moderálta. A sikeres vállalkozókkal való kerekasztal-beszélgetés során fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok tudják, illetve lássák azt, hogy itthon is lehet sikeres vállalkozást vezetni és a szülőföldön boldogulni, ha kitartóak és felvértezik magukat a megfelelő tudással.

Dancs Krisztina a Momentum Doctorandus elnökségi tagja pedig színt és lendületet vitt a rendezvény utolsó részébe, hisz a diákokat bevonta egy interaktív játékba, ahol gazdasági fogalmakat, kifejezéseket tanulhattak meg a jelenlévők vidám és játékos formában. Majd a rendezvény végén egy tapasztalt informatikus bemutatta, hogy miként tudnak a diákok és a hallgatók jelentkezni egy úgynevezett online tudáspróbára, illetve bemutatásra került a pénzügyi –gazdasági kisokos online felülete is.

A visszajelzések alapján a diákok és a fiatal egyetemi hallgatók nagyon élvezték a szakmai napot és pozitív benyomásokkal távoztak a nap végén. Látva az érdeklődést a tartalmas program kapcsán nagyon hálásak vagyunk a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványnak (PADE), aki támogatásával lehetővé tette, hogy ez a konferencia megvalósulhasson. Ezúton is hálásan köszönjük a támogatást!

A konferencia azonban ezzel nem zárult le, ugyanis az elhangzott előadások anyaga online és nyomtatott kiadvány formában is elérhető lesz hamarosan. S bízunk benne, hogy a programot folytatni tudjuk, mert úgy tűnik, igény mindenképpen lenne rá.

 

A Momentum Doctorandus csapata

 
2018-11-07
Lezajlott a Momentum Doctorandus által koordinált, a kárpátaljai magyar szórványt célzó kutatás

 

A kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás a BGA Zrt. támogatásával és a Momentum Doctorandus Társadalmi szervezet koordinálásával valósult meg, melynek előzménye a Summa 2017 c. tudományos projekt volt. Ennek során felmérésre került a kárpátaljai magyarság száma és főbb demográfiai jellemzői. A Summa 2017 eredményeinek tükrében azonban körvonalazódott, hogy a szórvány esetében keveset árulnak el a nyers demográfiai adatok, így indokolttá vált annak mélyreható vizsgálata.

Jelen kutatás célja a kárpátaljai magyar szórvány asszimilációjának vizsgálata, azaz annak feltárása volt, hogy milyen mechanizmusok vezetnek a szórványban élő egyének és közösségek életében asszimilációhoz, és mely tényezők gátolják azt. A projekt további célja annak vizsgálata volt, hogy a magyar állam nemzetpolitikája hogyan befolyásolta/befolyásolja a szórványmagyarság etnikai identifikációját és az etnikai szocializáció egyes lépcsőit (pl. iskolaválasztás).

A kutatás egyszerre épített kvantitatív és kvalitatív módszerekre. A projekt keretein belül, statisztikai adatok alapján, beazonosításra került a szórvány fogalma: azok a földrajzilag a tömbön kívül elhelyezkedő települések, ahol a magyarok számaránya legalább 5 százalék, illetve, ha a magyarok aránya 1-5 százalék, akkor legalább 20 fő. Ezek alapján 36 település a magyarság szórványaként került azonosítotásra, ahol a 2001-es népszámlálás adatai szerint mintegy 36 ezer magyar élt.

A terepmunka helyszínéül olyan települések kerültek kiválasztásra, melyek jól reprezentálják a kutatás céljait, illetve a kárpátaljai szórványtelepülések fő típusait. Ennek alapján három kutatási helyszín került kijelölésre: a nagyszőlősi járásbeli, földrajzilag és intézményileg is összekapcsolódó Gődényháza és Tekeháza, a felső-Tisza-vidéki, egymással szomszédos Nagybocskó és Gyertyánliget, valamint Ungvár. Ezen települések mélyreható vizsgálata által komplex kép rajzolódott ki a kárpátaljai magyar szórványról.

A terepkutatás kvalitatív módszere az interjúkészítés volt, mely két részből állt: az ún. elitinterjúk során a magyar érdekképviselet és intézményrendszer reprezentánsaival — polgármesterekkel, óvoda- és iskolaigazgatókkkal, a KMKSZ és az UMDSZ alapszervezeti elnökeivel, lelkészekkel, a helyi közösségi élet szervezőivel — készültek interjúbeszélgetések. Az interjúk másik csoportja a vegyes házasságban élőket célozta, melyek során az etnikai szocializációt meghatározó döntések kerültek előtérbe.

Összességében a kutatás tovább árnyalja a kárpátaljai magyarságról meglevő tudásunkat, és az eddig alig kutatott kárpátaljai magyar szórványt emeli fókuszába.

BGA Logó

 
2018-05-23
Ahol a tudomány, a kultúra és szórakozás találkozik

Ungvári docest

A 2017/18-as tanévben immár negyedik éve tartotta meg szervezetünk a Doctorandus esték rendezvénysorozatát a már megszokott helyszíneken: Ungváron, Debrecenben, Budapesten és Beregszászon. A rendezvény egyedülálló lehetőséget biztosít a különböző intézményekben, városokban, országokban kutató kárpátaljai magyar doktorhallgatók, fiatal értelmiségiek számára, hogy jobban megismerjék egymást, illetve ismertessék a saját kutatási területeiket. A Doctorandus est első állomása 2017. október 13-án volt Ungváron, amelynek a Váralja Múzeumkávézó adott otthont. A program kiindulópontjaként Kovály Katalin, a szervezet elnöke, az MTA Földrajztudományi Intézet fiatal kutatójaként tartott előadásában az ukrán fővárost, Kijevet és Kárpátalját hasonlította össze, a két város szimbolikus térváltozásairól beszélt a most végbemenő dekommunizáció tükrében. Ezt követően Kohut Oreszt, kárpátaljai túra- és idegenvezető előadása következett Turizmus Kárpátaljan – lehetőségek, dédelgetett álmok és valóság címmel. Az előadásokat zsíroskenyér-majszolás és hosszas kötetlen baráti beszélgetés követte.

Debrecen1Debrecen

Debrecen adott otthont a soron következő Doctorandus estének 2017. november 24-én. Helyszínül az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának debreceni épülete szolgált. A rövid késéssel induló rendezvény során Dr. Seremet Sándor történész, az MD egyik alapítója tartott egy színes, képekkel gazdagon illusztrált előadást latin-amerikai utazásáról, amelynek segítségével a jelenlévők Brazília, Argentína és Peru világába nyerhettek betekintést. Nem meglepő, hogy az úti beszámoló az előadást követő beszélgetés során is kiemelt téma maradt, hiszen sokak érdeklődését felkeltette egy ilyen életre szóló kaland.


Budapest

A 2018. április 13-ai budapesti Doctorandus este egy kicsit formabontónak számított, mivel egy teljes kutatás eredményeiről számoltak be első ízben a kutatók: a Summa 2017. című kárpátaljai magyar demográfiai felmérés eredményeit ismerhették meg a jelenlévők. A rendezvényen Tátrai Patrik, Kovály Katalin és Fazekas Andrea beszámolóját hallgathatták meg a résztvevők. Az előadók a kutatás módszertani és gyakorlati megvalósításának módszereire is kitértek, és arról is beszámoltak, hogy milyen nehézségek merültek fel a kérdőíves lekérdezések során. Az előadást kötetlen beszélgetés követte, melyet kárpátaljai finomságok mellett folytattak a résztvevők.

BeregszászBeregszász

Az évad záróakkordjaként a beregszászi Doctorandus est következett 2018. május 18-án, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatával közös szervezésben. A találkozó helyszínéül eredetileg, a helyi felsőoktatási intézmény székhelyének számító, Beregszász főterét ékesítő patinás épület hátsó udvara adott volna otthont, egy közös bográcsfőzés keretei között. Azonban a borús, esős idő miatt helyszínmódosítást kellett alkalmazni. Így az érdeklődők a Magnum Hotel éttermi részében gyűltek össze. Itt egy közös vacsora mellett kötetlen és önfeledt beszélgetéssel tölthették el az időt. Végezetül, ezt követően mintegy az est megkoronázásaként a Doctorandus est közös bowlingozással ért véget.

A Doctorandus esték rendezvénysorozatot jövőre is folytatjuk, mivel a már eddig megjelent kárpátaljai és nem kárpátaljai doktoranduszok, fiatal kutatók, főiskolai hallgatók és a tudományok iránt érdeklődők elmondhatják, hogy egy igazán tartalmas, élményekben gazdag estének lehettek mindannyiszor a részesei, tovább mélyítve a közös kapcsolatokat, együttgondolkodást egy újabb lendületet adva a szervezet számára.

Mindenkinek köszönjük, aki jelenlétével emelte az esték színvonalát! A következő tanévben találkozunk! 
2018-05-23
Lendületben a tudomány

Lendületben a tudomány

A Momentum Doctorandus idén harmadik alkalommal vágott bele a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) közösen szervezett tehetségmentor programjába. Az idei év újításaként a programot a felsőoktatásban már résztvevő hallgatókat is érintette. Eme újítás első állomásaként Lendületben a tudomány címmel felsőoktatási mentornapot szerveztünk az Ungvári Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar diákjainak 2018. május 12-én. A rendezvény helyszínéül az UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének Bercsényi Miklós Könyvtára szolgált. A nap folyamán előadóink elsősorban olyan témákat jártak körül, amelyek a tanulmányaikat mesteri, illetve PhD-képzésen – akár itthon, akár külföldön – folytatni kívánó diákok számára hasznos lehet.

Az első tematikus blokkban a különböző ösztöndíj-lehetőségekről és tehetséggondozó programokról volt szó: a Kovály Katalin, az MD tiszteletbeli elnöke és az MTA Földrajztudományi Intézetének fiatal kutatója által moderált kerekasztal-beszélgetésen Dancs Krisztina, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány képviselője és Kosztur András, a Momentum Doctorandus elnöke osztotta meg tapasztalatait a résztvevőkkel. Rövid szünet után Kovály Katalin előadásával folytatódott a rendezvény, aki a pályázatírással kapcsolatos általános gyakorlati tudnivalókról beszélt a hallgatóknak, olyan kérdéseket érintve, mint a profi önéletrajz, a jól összeállított kutatási terv vagy az ütős motivációs levél. Végül Turányi Tatjána előadása következett, aki a Scientia Denique című tudományos kötet szerkesztőjeként a tanulmányírással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tanácsokkal látta el a jelenlévőket. Az előadások befejeztével kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlévők, leendő mentorok és mentoráltak között. Reményeink szerint számos eredményes tudományos együttműködés kiindulópontjává és egy eredményes programsorozat kezdőpontjává válik majd ez a nap.

 
2018-04-10
Hangolódj Rá! élménynap Jánosiban

Mentornap résztvevők

A kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet, azaz a Momentum Doctorandus és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) által a több éves közös szervezői múlttal rendelkező mentornap ez éven is megrendezésre került „Hangolódj rá!” címmel 2018. március 17-én Makkosjánosiban, a Helikon Hotelben. Az élménynap az említett szervezetek 2016-ban indult tehetségmentor programjának része volt, amely célul tűzte ki a tudomány iránt érdeklődő és elkötelezett középiskolások mentorálását az érettségitől a doktori program végéig. A mentornapot megelőzte a Momentum Doctorandus éves, lassan szokásossá váló felvételi tájékoztató körútja, ahol a szervezet tagjai számos kárpátaljai középiskolát, gimnáziumot és líceumot látogattak meg, és tartottak tájékoztatót a továbbtanulás lehetőségeiről. A középiskolás diákok visszajelzései alapján, továbbtanulási terveik, a választott szakok alapján mindannyian személyesen mentorokat kaptak, azaz olyan hazai doktorandusz hallgatókat, akik útbaigazítással és tanácsokkal tudnak szolgálni kérdéseikre. Az érdeklődő növendékek számára lett megszervezve ez a nap, mintegy „jutalomként”.

Az élménynapot Kosztur András, a Momentum Doctoranudsz elnökének és Hegedűs Zoltán, a HÖOK elnöki megbízottjának bátorító szavai nyitották meg. Ezt követően a fiatalok kerekasztal-beszélgetéseket hallgathattak. Az első beszélgetés résztvevői Turóci Jolán, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének egyetemi előadója, Bárány Béla, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának titkára, továbbá Szakál Imre, az utóbb említett intézmény előadó tanára és Fazekas Andrea, a Momentum Doctorandus alelnöke volt. Bemutatták a képviselt intézményeiket, beszéltek a felvételizés módjáról, s hogy melyek azok a részletek, amikre mindenképpen oda kell figyelni. A második beszélgetés során Dancs Krisztina, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, Agora Információs Központ pályázati referense és Kovály Katalin, a Momentum Doctorandus tiszteletbeli elnöke osztotta meg az ösztöndíjjakkal, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalókat. Továbbá lehetőség nyílt arra is, hogy a fiatalok feltegyék ezzel kapcsolatos kérdéseiket. Az ebédszünet után pedig a harmadik kerekasztal-beszélgetés során a hallgatók az egyetemista-főiskolás diákélet szépségeibe pillanthattak be. Bence Vivien, az ungvári székhelyű Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnökségi tagja beszámolt az ungvári magyar egyetemisták hallgatói életének programjairól és lehetőségeiről. Majd Ráti Emese, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatának képviseletében mesélt a másik kárpátaljai magyar felsőoktatási intézmény hallgatóinak diákéletéről. Végül, de nem utolsó sorban pedig Hegedűs Zoltán, a HÖOK elnöki megbízottja számolt be a képviselt szervezetének egész Kárpát-medencét felölelő munkájáról és tevékenységéről. Ezt követően egy felsőoktatási gyorstalpaló következett, ahol Kovály Katalin igyekezett átadni a legfontosabb tudnivalókat, amit egy első éves egyetemistaként/főiskolásként tudni érdemes. Majd utolsó nagyobb programként mentor-mentorált csoportfoglalkozásra került sor, ahol tudományterületek szerint a mentorok és mentoráltak számára kötetlen beszélgetésre adódott lehetőség. Itt a még felmerülő kérdéseket fel lehetett tenni, illetve a mentorok is elmondhatták személyes jó tanácsaikat fiatal mentoraltjaik számára.

Az élménynap lehetőséget biztosított a mentorok és mentoráltak személyes találkozására, a különböző hazai és anyaországi tehetséggondozó műhelyek (GENIUS tehetségprogram, ELTE MÁSZ Tehetséggondozó Program), valamint a hallgatói szervezetek bemutatására, a továbbtanulás és a különböző tudományterületek népszerűsítésére. A mentornapon részt vett diákok minden bizonnyal testközelből tapasztalhatták meg azt a számukra talán még távolinak tűnő világot, amelynek nemsokára maguk is részeivé kívánnak válni.

 
2018-03-07
Így készülj ingyen és hatékonyan a ZNO-ra!

A minap találtunk egy érdekes cikket, amiben arra hívják fel a figyelmet, hogyan készülhetnek a kárpátaljai diákok a független tesztelésre (ZNO) magántanár nélkül. Mi most ezt foglaltuk össze a számotokra, s ajánljuk figyelmetekbe az alábbi ingyenes online szolgáltatásokat, amelyek segíthetnek felkészülni az érettségire.

BeSmart

Ez az új oktatási projekt lehetőséget nyújt az ingyenes felkészülésre ukrán nyelvből, Ukrajna történetéből, angol nyelvből, földrajzból, fizikából, kémiából és biológiából. Minden kurzus közel 100 videóanyagot tartalmaz. A foglalkozások 20-30 percig tartanak, melyek után a diákoknak lehetőségük van ellenőrizni tudásukat egy online teszt segítségével. A videókon kívül minden témához jegyzetek, illusztrációk és ábrák tartoznak. A kurzus befejezése után egy összesítő feladatsor is az érdeklődők rendelkezésére áll.

Prometheus

Ezen az ingyenes online-kurzusokkal teli felületen  gyakorló teszteket lehet kitölteni ukrán nyelvből és irodalomból, Ukrajna történetéből és matematikából. A videóelőadásokon kívül a kurzushoz tartoznak prezentációk, jegyzetek és tesztfeladatok. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felkészülő diák visszajelzést kapjon az felkészítő-tanároktól és részt vegyen a fórum beszélgetéseiben. A kurzusok két hónapot vesznek igénybe.

iLearn

A felület online-kurzusokat ajánl ukrán nyelvből és irodalomból, angol nyelvből, Ukrajna történetéből, matematikából és biológiából. A felkészítések videóelőadásokból, tesztsorokból, nyílt feladatokból és interaktív jegyzetekből állnak, valamint lehetőség van próbatesztsor kitöltésére.

 

Néhány hasznos tanács!

A hatékony felkészülés alapelvei

Natalija Macijevszka

Előadó, a Content Team Eduget szakértője, egy online tananyaggyűjtemény társszerzője angol nyelvből

 1. Készíts időbeosztást!

Tanulj kevesebbet, de rendszeresen. Az online felkészítőkön nagyon fontosnak tartják a helyes időbeosztást haladva fontos a javasolt időbeosztás betartása. Ugyan képesek vagyunk másfél órán keresztül az információ befogadására, de ez nem jelenti azt, hogy a folyamat eredményes is lesz. A tudósok szerint az ember legjobban reggel, felkelés után, illetve este, elalvás előtt alkalmas az információ elsajátítására. Ezen kívül nem szabad megfeledkezni az alvásról sem, hiszen a kognitív funkcióink 40 %-kal csökkennek, ha nem alszunk eleget.

 1. Kezd az ismétlést a legelejétől!

Az online-kurzusokat használva a diák átnézheti az egész programot, kitölthet szintfelmérő vagy tematikus teszteket, hogy felfedezze tudásának hiányosságait. Különösen fontos a következetesség elve. Pl. az angol nyelv vizsgára való tanulás során egy „előbb megtanulok esszét írni, majd visszatérek az igeidők ismétléséhez” jellegű felkészülési terv eredménytelen lesz.

 1. Válts tevékenységet 15-20 percenként!

Tudásunkat növelni és képességeinket fejleszteni felváltva célszerű. Például, előbb olvassunk egy keveset, majd térjünk át a vizuális anyagokhoz, később az írásbeli feladatokhoz. Ezen kívül váltogasd a tanulási folyamatot a fizikai aktivitással: tanulás után menj sétálni, edzeni vagy akár takaríts ki otthon.

 1. Vizualizálj!

A látottak gyakorolják a leghosszabb benyomást. A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az emberek többsége vizuális típus. Így próbálj meg a felkészülés idején ábrákat, táblázatokat rajzolni, videó előadásokat nézni.

 

 1. Gondold át az új információkat és készíts megjegyzéseket!

Elsajátítva az új anyagot mindig tárd fel a logikai összefüggéseket. Minél jobban megérted az információt, annál könnyebben megjegyzed. Hiba volna azt gondolni, hogy mivel a beszédkészséget a független tesztelés során nem ellenőrzik, azt gyakorolni sem kell. Éppen ellenkezőleg – nagyon fontos! A nyelvvel kapcsolatos tevékenységek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így a szóbeli nyelvhasználat is összekapcsolódik az írással.

 1. Oszd meg a tudásodat másokkal!

Az információ 70 %-át akkor sajátítjuk el, amikor megbeszéljük másokkal. Annak tudata, hogy az információt át kell adnunk másoknak, tudat alatt az elsajátítás aktív módszereinek használatára sarkall minket. Így könnyebben elkülönítjük a lényeget, felállítjuk a logikai kapcsolatokat a különálló tények között és figyelmesen rendezzük a megszerzett adatokat.

 1. Végezz el minél több feladatsort!

Gyakorolni kell a tesztek elvégzését, és ellenőrizni az időt, amelyet az összes feladat végrehajtására fordítunk. Ez magabiztosságot ad, ha már élesben megy a vizsga. Vegyél részt a próbatesztelésen, ami szintén hasznos lehetőség, mert segít átérezni a vizsga hangulatát és így csökkentheti a vele járó aggodalmakat.

Forrás: http://uzhgorod.net.ua/news/122157

 
2018-01-30
Elkészült a Momentum Doctorandus 2018-as felvételi tájékoztatója

Az idei évben hatodik alkalommal készítette el az immár hagyományosnak tekinthető Felvételi tájékoztatóját a Momentum Doctorandus, a kárpátaljai magyar doktoranduszok szervezete. A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson az egyetemi, főiskolai tanulmányokra készülő diákoknak, szüleiknek és tanáraiknak az évről évre változó felvételi eljárásokban való eligazodásban, legyen szó akár a szülőföldi, akár a magyarországi rendszerről, kiemelve a kárpátaljai magyar továbbtanulási lehetőségeket. Így a felvételi tájékoztató egyik fő célja a szülőföldön való jövőtervezés ösztönzése is. A színes, évről évre bővülő kötet részletes információkat tartalmaz a magyar és ukrán nyelvű továbbtanulási lehetőségekről Kárpátalján, de azok számára is hasznos lehet, akik Magyarországon vagy akár a Kárpát-medence más régióiban szeretnék magyarul folytatni tanulmányaikat.

De nem csak a felvételi időszak alatt érdemes belelapozni a Felvételi tájékoztatóba. A kiadványban helyet kaptak a kollégiumi elhelyezéssel, a lehetséges ösztöndíjakkal, a kárpátaljai ifjúsági és diákszervezetekkel kapcsolatos információk is. Ezenkívül az Ungvári Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola jelenlegi hallgatóival, valamint már sikeres diplomásokkal készült interjúk is segítik a felvételizni készülők ismerkedését a rájuk váró új élményekkel és kihívásokkal.

Ezenkívül a Momentum Doctorandus csapata a tájékoztató kiadvány nyomtatott változatát, mint eddig minden évben, idén is február elején egy kárpátaljai körút során juttatja majd el a helyi magyar nyelvű oktatási intézmények végzőseihez. A körút alkalmával a diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is feltegyék kérdéseiket a felvételivel kapcsolatban, illetve csatlakozhatnak a Momentum Doctorandus által a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával közösen szervezett tehetségmentor-programhoz. A programra jelentkező diákok a teljes felvételi időszak alatt egy, az általuk választott szakot és/vagy intézményt jól ismerő mentor támogatását élvezhetik.

A Felvételi tájékoztató online lapozható változata elérhető itt

 
2018-01-08
Továbbra is lendületben!

A régi és új elnökségÉvek jönnek s mennek, de a kárpátaljai magyar doktoranduszokat tömörítő szervezet, a Momentum Doctorandus (MD), továbbra is hű kitűzött céljaihoz: folyamatosan szakmai programokat kínál, naprakész információkkal szolgál tagjai számára és kiemelten foglalkozik a kárpátaljai magyar diákok továbbtanulásának ösztönzésével is.

A szervezet kezdeti lendülete töretlen, bizonyítják ezt a programjai és kiadványai, valamint, a folyton bővülő és változó tagsága is. 2017. november 17-én a Momentum Doctorandus időközi tisztújítást tartott a kárpátaljai Viharoson. A szervezet elnöki posztjáról leköszönő Kovály Katalin beszámolójában összefoglalta az MD elmúlt évi tevékenységét. A szervezet eredményes évet tudhat maga mögött, hiszen számos sikeres projektet valósított meg: rendszeresen rendezte meg doktorandusz estéit (Budapesten, Debrecenben, Ungváron és Beregszászban), ötödik alkalommal szerkesztette meg a felvételi tájékoztató kiadványát és népszerűsítette a továbbtanulást a kárpátaljai magyar középiskolákban, gimnáziumokban és líceumokban. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is sikeresen működött együtt a Kárpát-medencei magyar doktorandusz- és diákszervezetekkel egyaránt.

A tisztújítás során a Közgyűlés megválasztotta a szervezet új elnökségét, akik 2018. január 1-vel kezdték meg munkájukat. A Momentum Doctorandus elnöki tisztségét a következő ciklusban Kosztur András, a két alelnöki pozíciót pedig Fazekas Andrea és Pólin Lénárd tölti be. A titkári feladatokat a jövőben Dancs Krisztina látja el. Továbbá az elnökség munkáját a három tagú ellenőrző bizottság segíti: Molnár Attila, Keresztyén Károly és Varga Róbert. A Közgyűlés megköszönve Kovály Katalin négy éven keresztül végzett munkáját, tiszteletbeli elnökké választotta. 

A közgyűlésen a szervezet tisztségviselői, valamint a jelenlévő tagok a jövőbeli célokról, projektekről, tervekről is értekeztek, bízva továbbra is a kárpátaljai magyar doktoranduszok lendületében.

 
2017-09-08
A Momentum Doctorandus nyilatkozata

A Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete csatlakozik a kárpátaljai magyar szervezetek az ukrán oktatási törvény módosításának kapcsán eddig közzétett nyilatkozataihoz.

Az ukrán parlament által elfogadott új oktatási törvény, mely nagymértékben szűkítené a nemzeti kisebbségek (köztük a magyarok) nyelvhasználati jogait, a kárpátaljai magyar nyelvű oktatást alapjaiban veszélyezteti, szemben áll az alkotmánnyal. Továbbá több nemzetközi szerződést sértve fosztja meg az Ukrajnában élő kisebbségektől egyik alapvető jogát – az anyanyelven való tanulást.

Doktorandusz szervezetként mindig is fontosnak tartottuk a kárpátaljai magyar fiatalok tehetségápolását, a magyar nyelven való (tovább)tanulás ösztönzését. Véleményünk szerint a magas szintű tudás elérésének egyik alapvető feltétele az anyanyelven való tanulás.

Éppen ezért, a Momentum Doctorandus – csatlakozva a kárpátaljai magyar szervezetekhez – kéri Ukrajna államelnökét, hogy az európai értékeket és Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait szem előtt tartva ne írja alá az ukrán alkotmányt és a kisebbségek anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogait semmibe vevő törvénytervezetet.

 

A Momentum Doctorandus elnöksége

 
2017-04-03
A határon túli magyar doktorandusz-szervezetek nyilatkozata


A határon túli magyar doktorandusz-közösségek érdekeit képviselő szakmai szervezetek csatlakoznak a Magyar Tudományos Akadémia elnökének és az MTA különböző testületeinek a Közép-európai Egyetem kapcsán eddig közzétett nyilatkozataihoz. Több szempontból is kulcsfontosságúnak tartjuk a Közép-európai Egyetem budapesti jelenlétét. A felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági magyar fiatalok közül is sokan tanultak, tanulnak e fontos tudományos központban, s mindannyian hangsúlyozzák az ott folyó munka kiemelkedő szakmai színvonalát. Viszont nem csupán ők köszönhetnek sokat a CEU-nak, hiszen az intézmény nyitottságának köszönhetően kutatásaikhoz más egyetemek hallgatói és oktatói is igénybe vehetik térségünk egyik legjobban felszerelt könyvtárát.

A Közép-európai Egyetem az elmúlt 25 évben a magyar felsőoktatás szerves részévé vált, szemléletével, tudományos értékeivel egészséges versenyhelyzetet teremtve sokat tett, tesz a magyar tudományosság fejlődéséért is. Megszüntetése, áthelyezése komoly űrt hagyna maga után, melyet rövid- és középtávon biztosan nem tudna egyetlen Magyarországon működő intézmény sem betölteni.

 

Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete

Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége

Téka Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása

Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete

 
2017-03-30
Doctorandus este Budapesten

Március 10-én sor került az idei év első Doctorandus-estjére az MTA budapesti Domus Vendégházában. A szokásos ismeretterjesztő előadásokra épülő formátum helyett ezúttal a teljes program interaktív formában zajlott, Dr. Novák Anikó, a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének (VMDOK) elnöke, az Újvidéki Egyetem docense tartott kommunikációs tréninget a rendezvényen megjelentek számára. A résztvevők érdekes feladatokban próbálhatták ki kommunikációs készségeiket. A Megkevert beszélő című „szerepjátékban” meghatározott instrukciók szerint kellett – beszélőként, hallgatóként (melyek közt volt „aranyos” vagy éppen „unatkozó” is) vagy megfigyelőként – részt venni egy adott téma körül folyó beszélgetésben. Ezt követően az Egy csodálatos elme című film egy jelenetét „gondoltuk újra” pusztán a szereplők testbeszédét megfigyelve. Ezt követően pedig az egybegyűltek azt a feladatot kapták, hogy egy véletlenszerűen kapott tárgyat, mint kutatási projektjük elemét mutassák be és adják el egy „ösztöndíjbizottságnak”. A játékos feladatok után kötetlen beszélgetés következett, a szervezők pedig sok kárpátaljai finomsággal készültek a résztvevők számára.

 
2017-03-22
Csillagaik nyomában

Hangolódj Rá!: mentor-mentorált találkozó 2017. március 18-19- én a Momentum Doctorandus és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája szervezésében.

Újra sikerült megszerveznünk mentorprogramunk keretében a kárpátaljai magyar középiskolásoknak – végzősöknek és ifjabbaknak – szóló élménynapot. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája támogatásával ismét együtt hangolódhattunk az idei év felsőoktatási felvételijére, az első egyetemi évre. A rendezvénynek ezúttal is a Makkosjánosiban található Hotel Helikon adott otthont.

A Momentum Doctorandus a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával karöltve másodszor indította útjára közös mentorprogramját, amelyre elsősorban az egyetemi felvételi előtt álló, tehetséges diákok jelentkezését vártuk. Közel 70 diák jelentkezett a programba, amelynek révén a diákok érdeklődési területe szerint egy-egy doktorandusz vette fel velük a kapcsolatot, és megpróbált legjobb tudása és tapasztalatai alapján válaszolni a felvételivel, egyetemi élettel kapcsolatos kérdéseikre. A program egyik fő célja – az információ áramoltatása mellett – hogy figyelemmel kísérje a diákok egyetemi előrehaladását és biztosítsa a folyamatos kapcsolattartást a mentor és mentoráltja között.

A program egyik fontos állomása a Hangolódj Rá! élménynap. A rendezvény a mentorok és mentoráltak személyes találkozására kívánt elsősorban alkalmat biztosítani. Emellett szerettük volna átadni a diákoknak a felvételivel kapcsolatos releváns információkat. 24 diák és 8 mentor vett részt a 2 napos programon. A Nagyberegi Református Líceum, a Péterfalvi Református Líceum, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum és a Beregszászi Magyar Gimnázium növendékei látogattak el hozzánk. Ezen kívül néhány idősebb, már valamelyik felsőoktatási intézmény diákja is eljött a rendezvényre.

A rendezvény Hegedűs Zoltán elnöki megbízott (HÖOK) és Kovály Katalin elnök asszony (MD) köszöntőjével kezdődött. Hegedűs Zoltán kiemelte, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának célkitűzései között kiemelkedően fontos szerep jut a tehetséggondozás számára. Kovály Katalin kifejezte azzal kapcsolatos örömét, hogy a Momentum Doctorandus is bekapcsolódhat ebbe a tevékenységbe. Ezt követően az intenzív program során a diákok a kerekasztal beszélgetések révén szerezhettek tudomást az újdonságokról. Elsőként a kárpátaljai tehetséggondozó szervezetek mutatták be tevékenységüket. Így Dancs Krisztina a Genius Jótékonysági Alapítvány, Csordás László a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság, Görög Nikolett az ArtTisza Művészeti Egyesület működéséről beszélt. Séra Magdolna pedig az ELTE MÁSZ-szal kapcsolatos aktuális tudnivalókkal érkezett. Ezt követően Dr. Spenik Sándor, a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar (UNE) dékánja, illetve Dancs Krisztina, az Agora Információs Központ ösztöndíj referenseként a felsőoktatási – mind ukrajnai, mind pedig magyarországi – ösztöndíjakról, valamint a kollégiumi elhelyezésről számoltak be. Hegedűs Zoltán az Erasmus+ és Campus Mundi ösztöndíjakról, Kovály Katalin pedig a doktorandusz-lét sajátosságairól mesélt. A délutáni program során a kárpátaljai diák- és hallgatói szervezetek elnökei ismertették szervezeteik tevékenységét. Bogáthy Boglárka a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségéről, Bodor Dominik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatáról, Molnár Attila pedig a Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatáról beszélt. Sor került a HÖOK bemutatására is, Hegedűs Zoltán által. A színes és izgalmas prezentációk után egy kicsit a diákokat is megdolgoztattuk: néhány, a felsőoktatással kapcsolatos gyakorlati dolgot beszéltünk át, majd minden mentor elvonult a mentoráltjaival egy csoportos foglalkozásra. A diákok egy 5000 forint értékű Libri könyvutalványban is részesültek. Ezzel is szerettünk volna hozzájárulni tudományos pályájuk első lépéseihez.

A diákok aktívak és érdeklődők voltak: még az ízletes ebéd és vacsora közben is folytatódott az előzőleg hallottak megvitatása. Az esti program során a Mindenki, immár Oscar-díjas magyar rövidfilm megtekintése után, annak társadalmi vetületeiről beszélgettünk. Ezt pedig egy vidám társasjátékozás követte.

Vasárnap, indulás előtt megkértük a diákokat, írják meg benyomásaikat, illetve javaslataikat a program jövőjét illetően. Mindenkinek pozitívumként marad meg a hétvége. Íme, néhány vélemény:

„Szerintem nagyon hasznos volt ez a hétvége. Nagyon sok mindent megtudtam, sok új ösztöndíjról vettem tudomást, és a kollégiumi elhelyezésről is sokat megtudtam. Köszönöm, hogy itt lehettem.”

„Nagyon tetszett nekem a hétvége, érdemes volt eljönni. Lehetne többször is ilyen alkalom. Sok hasznos információval gazdagodtam. Örülök, hogy ilyen emberekkel találkozhattam, akik ilyen segítőkészek. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.”

– Nem tudom – mondta a kis herceg –, nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét.* Mi pedig nem tudjuk, nem azért vagyunk-e, hogy segítsünk ifjabb társainknak megtalálni csillagaikat vagy legalább is a hozzájuk vezető utat. Mindenesetre hálásak vagyunk a lehetőségért, vendégeink és a diákok részvételéért. Reméljük, hogy programunk hasznos volt számukra, és megmarad a kapcsolat. Addig is: hangolódunk a továbbiakra.

Turányi Tatjána,
programkoordinátor,
Momentum Doctorandus

*Antoine de Saint-Exupéry. A kis herceg. Fordította: Rónay György. Móra Kiadó. 1970.

 
2017-02-28
Felvételi tájékoztató körúton jártunk

 

A Momentum Doctorandus idén ötödik alkalommal készítette el felvételi tájékoztató kiadványát, melyet az immár hagyománnyá váló körút során ismertettünk meg a kárpátaljai magyar iskolák diákjaival. A közel nyolcvan oldalas kiadvány – mely oldalunkon elektronikus formában is olvasgatható – nemcsak a kárpátaljai magyar felsőoktatási intézményeket mutatja be, de az államnyelven történő hazai, a magyarországi, valamint a Kárpát-medencén belüli magyar nyelvű továbbtanulási lehetőségeket is bemutatja, illetve szemlézi. A felvételire készülők ezen kívül a szülőföldi és magyarországi ösztöndíjakról, a kollégiumi szálláslehetőségekről, valamint sikertelen felvételi esetére az alternatív lehetőségekről is olvashatnak. Bemutatkoznak kiadványunkban a helyi diákszervezetek, ezen kívül néhány interjú segítségével a diákok bepillantást nyerhetnek a hallgatói életbe és abba, ami azután következik.

Tájékoztató körutunk során hat járás közel 35 iskolájába sikerült személyesen eljuttatnunk a kiadványokat. A diákok mindenhol érdeklődéssel hallgatták a kötetünket bemutató rövid előadásokat, mi pedig szívesen válaszoltunk felmerülő kérdéseikre. A körút során immár második alkalommal meghirdettük a HÖOK-kal közös Mentorprogramunkat, melynek lényege, hogy a jelentkező diákok számára szervezetünk aktivistái közül olyan mentorokat jelölünk ki, akik tapasztalataikkal segítségükre lehetnek a felvételi eljárás során, és akiket bátran megkereshetnek esetlegesen felmerülő kérdéseikkel. E programból tavaly is számos pozitív visszajelzést kaphattunk, idén pedig még nagyobb számban jelentkeztek a meglátogatott iskolák diákjai.

Összességében tehát sikeres körút áll mögöttünk, reményeink szerint kiadványunk a kárpátaljai magyar végzősök segítségére lesz a felvételi folyamat során.

A tájékozató megjelenését és a körutat Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

 

 
2017-02-13
Doctorandus este Debrecenben

 


Az aktuális „évad” második Doctorandus estjének helyszíne Debrecen volt. 2016. december 2-án gyűlt össze a debreceni és más egyetemeken tanuló doktoranduszok érdeklődő csoportja a Márton Áron Szakkollégium Egyetem sugárúti épületében. A jelenlévők két előadást hallgathattak meg. Pólin Lénárd a vidék és vidékfejlesztés fogalmairól beszélt, nagy hangsúlyt fektetve a téma kárpátaljai vonatkozásaira, azon belül is az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ pályázatainak kérdéseire. A téma aktualitása miatt az előadót többször is kérdések szakították félbe, majd az elhangzottak kapcsán hosszabb beszélgetés alakult ki. Így csak kisebb késéssel kezdődhetett meg Szimkovics Okszána előadása a generatív nyelvészetről, mely szintén érdekes kérdéseket vetett fel a hallgatóságban. Az előadásokat követően szokás szerint kötetlen beszélgetés kezdődött a jelenlévők között, melyek a legkülönbözőbb témákat érintették az előadásokon elhangzottaktól kezdve a PhD-hallgatók hétköznapi életén át az aktuális hírek átbeszéléséig. A szervezők pogácsával, üdítővel, édességgel kedveskedtek az egybegyűlteknek.

A program lebonyolítását Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

 
2017-02-13
Évadnyitó Doctorandus este Ungváron

 


A 2016-2017-es tanévben is folytatódik a Momentum Doctorandus által immáron harmadik éve szervezett Doctorandus esték rendezvénysorozat, melynek legutóbbi állomása 2016. október 7-én Ungvár volt. A Doctorandus esték célja, a különböző intézményekben vagy városokban kutató kárpátaljai magyar doktorhallgatók, fiatal értelmiségiek kötetlen formában beszélhessenek tapasztalataikról, élményeikről, problémáikról hasonló helyzetben lévő társaikkal, hogy lehetőséget teremtsen új szakmai és/vagy baráti kapcsolatok kialakítására. Az est helyszínéül a Kárpátaljai Megyei Könyvtár magyar és idegen nyelvű részlegének épülete szolgált. A baráti hangulatú eseményen a beszélgetések kiindulópontját két történész PhD-hallgató különösen aktuális témában tartott előadása jelentette. Kosztur András a napjainkban gombamód szaporodó internetes álhírportálokról beszélt, míg Vákiv Marietta az ukrán válsággal kapcsolatos összeesküvés-elméleteket foglalta össze. Az előadások nyomán izgalmas eszmecserék kerekedtek, az estet pedig csocsózással és dartsozással zárta le a társaság.

A program lebonyolítását Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

 
2016-05-11
Hangolódj Rá!

A Momentum Doctorandus és a HÖOK Tehetségmentor programjának élménynapja

 2016. május 6–8. között mentor-mentorált találkozót szervezett a Momentum Doctorandus (MD), kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Hangolódj Rá! címmel. A találkozó a HÖOK Tehetségmentor programjának részeként valósult meg, a határon túli régiókban elsőként Kárpátalján, a Momentum Doctorandus közreműködésével.

 Az MD az európai trendeket figyelembe véve kiemelt céljának tekinti a tudományok népszerűsítését, a tehetséggondozást, ezért az elmúlt négy évben szervezetünk programjai között szerepelt többek között a tudománynépszerűsítő előadássorozatunk megrendezése, illetve a kárpátaljai magyar középiskolások számára hasznosítható Felvételi Tájékoztató kiadvány szerkesztése és terjesztése.

Hagyományunkat folytatva a 2016-os évben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) karöltve, pilot jelleggel tehetségmentor programot indítottunk. A program hosszútávú célja, hogy a középiskolától kezdődően a doktori képzésig végig kísérjük és segítsük a kárpátaljai tehetséges fiatalok útját.

            A Hangoldj Rá! című találkozó célja elsősorban a mentorok és a mentoráltak személyes találkozása volt. Emellett a résztvevő diákok megismerkedtek a kárpátaljai és a magyarországi tehetséggondozó műhelyekkel, a különböző ösztöndíj-lehetőségekkel, valamint a kárpátaljai diákszervezetek képviselőinek előadása nyomán a diákélettel is. Mindemellett a különböző oktatási intézményekből érkező tanulóknak lehetőségük nyílt az egymással való ismerkedésre, barátkozásra, továbbá az érettségi vizsgákon eddig szerzett tapasztalatok, élmények megosztására és természetesen a pihenésre is. A programban résztvevők közül többen a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, a Péterfalvi Református Líceum, a Nagyberegi Református Líceum, a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum, illetve a Nagydobronyi Középiskola diákjai.

  Az élménynap magját képező szombati napon a mentorált diákokat Kovály Katalin (az MD elnöke) és Hegedűs Zoltán (a HÖOK elnöki megbízottja) köszöntötte, kiemelve a program elsődleges célját, a tehetséggondozást. Az ezt követő kerekasztal-beszélgetés résztvevői bemutatták a MÁSZ Tehetséggondozó Szakkollégium, a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság, valamint az ArtTisza Művészeti Egyesület munkáját. A délután folyamán a különböző ösztöndíjak ismertetése mellett a hallgatói élet szervezőinek segítségével a diákok betekintést nyertek a főiskolai, egyetemi élet mindennapjaiba, majd a Kézzelfogható természettudomány című előadás során különböző fizikai kísérletek szemtanúi, valamint elvégzői voltak. Az este filmvetítéssel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

 

 

 
2016-02-24
Sikerrel zárult a „Nyelvi jogok, nyelvpolitika, nyelvhasználat (a jogi kerettől az alkalmazhatóságig)” c. konferencia a Ludovikán

2016. február 18-án került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Jogi Tanszéke és a Momentum Doctorandus, kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet által szervezett konferencia. Az eseménynek az Egyetem Ludovika épülete adott otthont, megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

Dr. Kis Norbert, továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes megnyitó beszédében az anyanyelvhasználat fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte, hogy az elhangzott előadások írásos változata minden bizonnyal hozzá fog járulni a 1940/2015. (XII. 15.) kormányhatározat értelmében az Emberi jogok és identitáspolitika mesterképzési szak indításához szükséges tananyagfejlesztéshez.

Séra Magdolna, a Momentum Doctorandus nevében szintén az esemény fontosságára hívta fel a figyelmet, kiemelve hogy a nyelvhasználati jogok biztosítása a kisebbségi közösségek kultúrájának, oktatásának és jövőjének szempontjából meghatározó fontosságú.  

A tanácskozáson a konferencia témájával foglalkozó ismert és elismert jogászok és nyelvészek tartottak előadást.

Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Magyarországon élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a 21. század eleji nyelvhasználat jogi lehetőségeiről beszélt.  Dr. Tóth Mihály, azUkrán Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa az anyanyelv használatához kapcsolódó jogokkal összefüggésben az Európai Unión kívüli ukrán példát mutatta be, kiemelve azokat az Ukrajnában uralkodó nehézségeket, amelyek a nyelvi jogi keretekből fakadnak. Dr. Kántor Zoltán és Dr. Ferenc Viktória a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási eredményeit ismertetve foglalták össze a nyelvi jogok, a nyelvpolitika, és a nyelvhasználat Kárpát-medencei helyzetét. Dr. Vizi Balázs, a Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője az anyanyelvhasználatra vonatkozó európai jogi kereteket vázolta fel, az őt követő előadók pedig a Kárpát-medence egy-egy pontját elemezték ugyanilyen szempontból. Így Dr. Beretka Katinka a vajdasági, Zsigmond József az erdélyi és Dr. Horony Ákos a felvidéki helyzetet mutatta be.

A konferencia nyelvész előadói a jogi szekció előadásait követően az egyes Kárpát-medencei régiók (magyar) anyanyelvhasználattal kapcsolatos nyelvi tájképét rajzolták fel. Dr. Csernicskó István a kárpátaljai helyzet ismertetése során a nyelvpolitikai változások nyomon követésének fontos színtereként definiált nyelvi tájkép kutatásának fontosságát hangsúlyozta. Szoták Szilvia a burgenlandi kutatásainak eredményeit foglalta össze, Dr. Szabómihály Gizella a felvidéki sajátosságokat mutatta be, míg Dr. Vukov Raffai Éva a vajdasági, főként szabadkai tájképet jellemezve foglalta össze a helyi magyarság anyanyelv-használati sajátosságait, lehetőségeit. A szakmai diskurzus minden résztvevője egyetértett abban, hogy a nyelvi jogi lehetőségek a magyar nyelv használatára vonatkozóan ugyan eltérőek lehetnek az egyes régiókban, azonban az adott lehetőségekkel minden helyszínen és a nyelv használhatóságának minden területén érdemes és szükséges élni, hiszen ezáltal az anyanyelvmegőrzést támogatják annak használói és beszélői (is).

A konferencián elhangozottakat Dr. Vizi Balázs és Dr. Tóth Norbert foglalta össze, s köszönte meg mindenkinek a részvételt. A szervezők dolgoznak a folytatáson, az elhangzott előadások írott változatát tanulmánykötetben fogják megjelentetni.


 
2016-02-24
Nyelvi jogok, nyelvpolitika, nyelvhasználat

2016. február 18-án került megrendezésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Jogi Tanszéke és a Momentum Doctorandus, kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet által szervezett konferencia. Az eseménynek az Egyetem Ludovika épülete adott otthont, megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. 
 
Dr. Kis Norbert, továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes megnyitó beszédében az anyanyelvhasználat fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte, hogy az elhangzott előadások írásos változata minden bizonnyal hozzá fog járulni a 1940/2015. (XII. 15.) kormányhatározat értelmében az Emberi jogok és identitáspolitika mesterképzési szak indításához szükséges tananyagfejlesztéshez.
 
Séra Magdolna, a Momentum Doctorandus nevében szintén az esemény fontosságára hívta fel a figyelmet, kiemelve hogy a nyelvhasználati jogok biztosítása a kisebbségi közösségek kultúrájának, oktatásának és jövőjének szempontjából meghatározó fontosságú.  
 
A tanácskozáson a konferencia témájával foglalkozó ismert és elismert jogászok és nyelvészek tartottak előadást. 
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Magyarországon élő Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó Biztoshelyettes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a 21. század eleji nyelvhasználat jogi lehetőségeiről beszélt.  Dr. Tóth Mihály, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Koreckij Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa az anyanyelv használatához kapcsolódó jogokkal összefüggésben az Európai Unión kívüli ukrán példát mutatta be, kiemelve azokat az Ukrajnában uralkodó nehézségeket, amelyek a nyelvi jogi keretekből fakadnak. Dr. Kántor Zoltán és Dr. Ferenc Viktória a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kutatási eredményeit ismertetve foglalták össze a nyelvi jogok, a nyelvpolitika, és a nyelvhasználat Kárpát-medencei helyzetét. Dr. Vizi Balázs, a Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője az anyanyelvhasználatra vonatkozó európai jogi kereteket vázolta fel, az őt követő előadók pedig a Kárpát-medence egy-egy pontját elemezték ugyanilyen szempontból. Így Dr. Beretka Katinka a vajdasági, Zsigmond József az erdélyi és Dr. Horony Ákos a felvidéki helyzetet mutatta be.
 
A konferencia nyelvész előadói a jogi szekció előadásait követően az egyes Kárpát-medencei régiók (magyar) anyanyelvhasználattal kapcsolatos nyelvi tájképét rajzolták fel. Dr. Csernicskó István a kárpátaljai helyzet ismertetése során a nyelvpolitikai változások nyomon követésének fontos színtereként definiált nyelvi tájkép kutatásának fontosságát hangsúlyozta. Szoták Szilvia a burgenlandi kutatásainak eredményeit foglalta össze, Dr. Szabómihály Gizella a felvidéki sajátosságokat mutatta be, míg Dr. Vukov Raffai Éva a vajdasági, főként szabadkai tájképet jellemezve foglalta össze a helyi magyarság anyanyelv-használati sajátosságait, lehetőségeit. A szakmai diskurzus minden résztvevője egyetértett abban, hogy a nyelvi jogi lehetőségek a magyar nyelv használatára vonatkozóan ugyan eltérőek lehetnek az egyes régiókban, azonban az adott lehetőségekkel minden helyszínen és a nyelv használhatóságának minden területén érdemes és szükséges élni, hiszen ezáltal az anyanyelvmegőrzést támogatják annak használói és beszélői (is). 
 
A konferencián elhangozottakat Dr. Vizi Balázs és Dr. Tóth Norbert foglalta össze, s köszönte meg mindenkinek a részvételt. A szervezők dolgoznak a folytatáson, az elhangzott előadások írott változatát tanulmánykötetben fogják megjelentetni.
 

 
2016-01-21
Adatbank újratöltve!

Adatbank újratöltve!

A Momentum Doctorandus csapata immár második éve igyekszik egy felületen összegyűjteni a kárpátaljai tudományos élet  eredményeit és bemutatni résztvevőit. A szervezet által működtetett online gyűjtőhelyre, a Kárpátaljai Tudományos Adatbank honlapjára folyamatosan kerülnek fel az anyagok. Az elmúlt hónapokban több olyan tudományos munka, könyv is felkerült a honlapra, amelyek eddig elektronikus úton sehol nem voltak hozzáférhetőek az érdeklődők számára, de hagyományos úton is nehezen elérhetőek. Az adattár fejlesztése igazi sziszifuszi munka, hiszen nem csupán az anyagok digitalizálása a feladat. Sok esetben a tudományos írások megtalálása is nehézségbe ütközik, nem beszélve arról, hogy egy több tíz éves könyv esetében a szerző és kiadó engedélyének beszerzése sem megy mindig zökkenőmentesen. A tudományos munkák mellett a honlapra felkerült doktoranduszok listája is szépen gyarapszik. Ez nagy segítség lehet azoknak, akik partnert keresnek saját kutatásukhoz, vagy akár mentorként kérnék valaki segítését.

A rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával a szervezet arra törekszik, hogy a Bethlen Gábor Alap támogatásának jóvoltából a folyamatos bővítés ne torpanjon meg. Többek között az utóbbi időben felkerültek a honlapunkra az Acta Hungarica számai, Bacsinszky Tivadar, Lehoczky Tivadar, S. Benedek András történeti munkái. Olvasható Zubánics László, Horváth Katalin, vagy éppen Dr. Spenik Sándor értekezése, Csatáry György, Dr. Ruszin Emil, és még sokan mások tudományos igényű írásai.

Arra bíztatunk mindenkit, hogy látogasson el a karpataljaiadatbank.net honlapra, böngéssze az adattárat. Ha ismer olyan szöveget, tudományos munkát, disszertációt, amely helyet érdemel az adatbankunkban, e-mailben értesítsen bennünket, ezzel is segítve munkánkat. 

 
2015-11-03
Professzionalizmussal a tehetségekért

Október 9-én vette kezdetét a Momentum Doctorandus kárpátaljai doktorandusz szervezet egyik új programsorozata Professzionalizmussal a tehetségekért néven.

A jó példa többnyire ösztönzőleg hat az emberekre, és ez a tény a felsőoktatásban különösen igaz. A diákok elhivatottsága mellett nagyon fontos még az is, hogy olyan szakemberektől tanuljanak, akik hozzáértésükkel és kvalitásaikkal követendő példaként állnak hallgatóik előtt. Tény továbbá, hogy azok a hallgatók, akik hosszabb távon állnak kapcsolatban ilyen személyiségekkel, átlagosan nagyobb tudással és kapcsolati tőkével vághatnak neki a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez és tudományos pályájuk folytatásához. Ha visszagondolunk, valószínűleg mindannyiunk életében voltak olyan személyek, akik jótékony hatást gyakoroltak jellemfejlődésünkre, szakterületünkön való elmélyülésünkre.

A most induló programsorozat első alkalma az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar nemrégiben átadott Bercsényi Tudományos Könyvtárában került megrendezésre. Dr. Spenik Sándor az MTHTK dékánja üdvözölte a kezdeményezést.

A szép számban összegyűlt közönség, akik között nemcsak a kar hallgatóit, de az egyetem tanárait is üdvözölhettük, Dr. Czitrovszky Aladár az MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet igazgatóhelyettesének, valamint Dr. Veres Miklós ugyanezen egység Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztályának vezetőjének elődásait hallhatták. Az előadások bevezető részében szó esett a fizikai tudományok helyzetéről Magyarországon, az intézményben zajló kutatásokról és kutatási potenciálokról. Az előadók tudományos ismeretterjesztő prezentációja pedig rávilágított a kutatói munka szépségeire, annak hasznosságára és nélkülözhetetlenségére a mai világban.

Kovály Katalin, szervezetünk elnöke, köszöntőjében elmondta, a Momentum Doctorandus egyik alapvető célja, hogy ne csak a képzésben már résztvevő doktoranduszok érdekképviseletével foglalkozzon, hanem a jövőben doktori pályát választók tudományos előrehaladását is segítse. A szervezet számára nagyon fontos, hogy felfedezze a tehetségeket és segítse őket, továbbá, hogy eme rendezvénysorozat Kárpátalja minden olyan felsőoktatási intézményébe eljusson, ahol magyar nyelven folyik oktatás.

A program megvalósulását a Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatta.

Rigó István


 
2015-11-03
MIK-KÉPZŐDTÜNK ŐSSZEL IS

2015. október 16-18. között került sor a Magyar Ifjúsági Konferencia újabb képzésére, amelyen a Momentum Doctorandus is képviseltette magát.


A Magyar Ifjúsági Konferencia soros képzésének ezúttal a horvátországi Laskó, a bellyei járás egyik falucskája adott otthont. Az esemény házigazdája a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének lelkes csapata volt, amely gondoskodott arról, hogy az előre beütemezett tréningeken kívül könnyedebb kikapcsolódásban is legyen részünk.

A Momentum Doctorandus színeiben Heczel Anita és jómagam is részt vettünk a programokon. Velünk együtt összesen 20 kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezet képviselője jött el a képzésre.Pénteken mi érkeztünk meg a legkorábban, így volt időnk felfedezni a kis települést, amely békés környezetével teljesen magával ragadott. Este, a jóhangulatú vacsorát követően elkezdődhetett a csapatépítés, hiszen másnap a tréningeken igencsak sűrű és mozgalmas napirend várt minket.

A képzés mottója ez alkalommal az önkéntesség és a pályázat-menedzsment jegyében fogalmazódott meg. Szombaton délelőtt először az Erasmus Plus Ifjúsági Programiroda munkatársai, Szőke Zsófia és Tóth Xénia tartottak előadást az Erasmus Plus program felépítéséről, az általa kínált lehetőségekről. Ezután a trénerek a majd 40 fős társaságot „almákra” és „szilvákra” osztották, és a két csapat elvonult munkálkodni. A Nemzeti Ifjúsági Tanácstól Szilárd Boglárka és Janzsó Ádám képzők tartottak számunkra előadásokat, utána pedig koordinálták a kiadott feladatok végrehajtását. Először a pályázatírás tervezési és megvalósítási folyamatáról hallhattunk előadást, amely során hasznos tanácsokat és „bennfentes” tippeket kaptunk az egyes projektek előkészítésével kapcsolatban. Azután pedig az önkéntességről kaptunk tájékoztatást: az önkéntesség jogi szabályozásáról, a fogadó és küldő szervezetek kötelességeiről. Ezt követően egy Work Cafe keretein belül ötleteltek a csapatok, hogyan lehetne effektívebben önkénteseket toborozni, mivel lehet motiválni a jelentkezőket, illetve hogyan kell megszervezni az önkéntesek mentorálását. A tréningsorozat végén 4-5 fős csapatokat kreáltak a képzők, és természetesen, kaptunk házi feladatot: a képzés zárónapjára egy saját projektet kellett előkészíteni és lehetőleg a frissen szerzett információkat felhasználni abban. Egy bíráló bizottság döntött végül, melyik projekt mekkora támogatásban részesül a meghirdetett pályázati keretből.

 

A munka után kezdődhetett a pihenés. Illetve, nem egészen: hiszen előttünk állt még egy gulyás-főző verseny. 6 csapat mérettetett meg és végül Eszik Bence főszakács vezetésével a BeerKák csapata készítette el a zsűrinek legjobban ízlő gulyást. Innen is gratulálunk nekik! Miután az összes bogrács kiürült és mindenki jól lakott, egy tánc-est révén dolgozhattuk le a bőséges vacsorát.

A zárónap délelőttjén a projektek bemutatása után következett a búcsú pillanata és mindenki elindult haza: új tudással és új barátokkal gazdagabban. Ezúton is szeretnénk megköszönni a HMIK elnökének, Molnár Ljubić Mónikának, a szervezet alelnökének, Sipos Krisztinának és csapatuknak a szívélyes fogadtatást, valamint Szórád Gábornak, a MIK Állandó Bizottság elnökének a szervezést és a meghívást!

Turányi Tatjána

 
2015-10-28
Új lendülettel előre – Tisztújított a Momentum Doctorandus

2015. szeptember 25-én megtartotta soron következő közgyűlését a Momentum Doctorandus. A kárpátaljai magyar doktoranduszokból álló szervezet tagjai szép számmal képviseltették magukat a Beregszászban lebonyolított eseményen.
Az ülés megnyitása, a jelenlévők köszöntése és a napirendi pontok ismertetése után nyílt szavazással megtörtént az új tagok felvétele a szervezetbe.
Ezt követően Kovály Katalin, a szervezet elnöke beszámolt az MD elnökeként végzett munkájáról, valamint a szervezet által az elmúlt év folyamán véghezvitt főbb projektekről. A Momentum Doctorandus egyik kiemelkedő projektje a Felvételi Tájékoztató c. füzetek elkészítése, melyben fontos információkról és lehetőségekről olvashatnak az érettségi előtt álló, továbbtanulni vágyó kárpátaljai magyar fiatalok. Az elmúlt két évben a kiadvány 1600 (800–800) példányban juthatott el Kárpátalja csaknem 40-40 magyar tannyelvű iskolájába. Sikeres kezdeményezésnek minősül a Doktorandusz esték megszervezése is, melyekre eddig Ungváron, Beregszászban, Debrecenben és Budapesten került sor. A programsorozat lehetőséget nyújt arra, hogy a fiatal doktoranduszok jobban megismerhessék nemcsak egymást, hanem egymás tudományterületét, kutatását is. Különösen fontos projekt a Kárpátaljai Tudományos Adatbank létrehozása és működtetése, melynek célja, hogy elektronikus formában elérhetővé tegye a kárpátaljai magyar tudományos élet eredményeit, illetve összegyűjtse a Kárpátaljához kapcsolódó anyagokat. A Momentum Doctorandus részt vett továbbá különböző tudományos események megszervezésében is: a Balassi Intézettel együttműködve a minden év márciusában megrendezett PhD-konferencia, illetve a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével együttműködve az Ungváron megrendezett Scientia Denique Tudományos Konferencia megszervezésében és lebonyolításában.
Ezután a Momentum Doctorandus elnökségi tagjainak beszámolója következett, amit a szervezet új elnökségének nyílt szavazással történő megválasztása követett. A Momentum Doctorandus elnöki pozícióját az elkövetkezőkben is Kovály Katalin tölti majd be, míg alelnökei Turányi Tatjána és Görög Nikolett lettek. A Társadalomtudományi szekció koordinálását Kosztur András, a Természettudományi szekcióét pedig Rigó István és Himics László végzi majd. A szervezet titkára a következő ciklusban is Nagy-Kolozsvári Enikő marad, az Ellenőrző Bizottság tagjaivá Szőlősi Nórát, Vavrincsik Reginát, valamint Szimkovics Okszánát választotta a közgyűlés.
Az új elnökségi tagok megválasztása után a jelenlévők a következő tanév projektötleteit, pályázati lehetőségeit vitatták meg immár kicsit kötetlenebb formában. A közgyűlés helyszínéül szolgáló beregszászi cserkáz ideális terepet biztosított az elnökség régi és új tagjainak ismerkedésére, az ötletcserére, hisz a közgyűlést egy jó hangulatban eltöltött bográcsfőzés követte.

 
2015-04-09
Felvételi Tájékoztató 2015

A tavalyi két évhez hasonlóan, idén is megjelent a Momentum Doctorandus csapata által szerkesztett Felvételi tájékoztató kiadvány, hogy a felvételi előtt álló fiatalok segítségére legyen! Már tart a kiadvány népszerűsítő körútja, melynek keretein belül megbróbáljuk minél több kárpátaljai magyar iskolába eljuttatni a nyomtatott változatot is. Addig, amíg eljut hozzátok is, lapozgassátok az online változatot bátran és terjesszétek ismerőseitek között!

Sok sikert kívánunk a felvételihez!

 

 
2015-01-17
Népszuerűsítettük a természettudományokat

A Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet Természettudományi szekciója szervezésében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Természetismereti és Természetvédelmi Tábora, valamint Abakusz Matematika Tábora, illetve a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum nyári tábora szervezőinek közreműködésével természettudományos tudománynépszerűsítő előadássorozatnak lehettek részesei kárpátaljai középiskolások 2014 nyarán.

A program ötletének hátterében az a szomorú tendencia áll, miszerint a középiskola elvégzése után továbbtanuló kárpátaljai fiatalok egyre kisebb hányada folytatja tanulmányait természettudományos szakirányon. A természettudományos oktatás fontos velejárói az egyéni megtapasztalás élményén alapuló kísérleti foglalkozások. A természettudományok színvonalas oktatásának költségigényei általában jóval meghaladják a humántudományokét. Mindezek okán a kárpátaljai középiskolások jelentős hányada iskolai tanulmányai során elsősorban elméleti oktatásban részesül, a kísérletezés és a gyakorlati szegmens háttérbe szorul.

A fiatal kutatók vállalták, hogy érdekes természettudományos kérdéseket felvető előadásokat tartanak a még pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak, ráirányítva figyelmüket a természettudományok művelésének fontosságára.

 
2015-01-17
Adatbank - egy hosszú út eleje

2014 decembere újabb fontos dátuma lehet a kárpátaljai magyar tudományos életnek. Ekkor indult útjára az interneten elérhető kárpátaljai tudományos adatbank. A Momentum Doktorandus Kárpátaljai Magyar Doktorandusz Szervezet által életre hívott adatbank a Bethlen Gábor Alap támogatásával születhetett meg. A projekt célja, hogy elérhetővé tegye a kárpátaljai magyar tudományos élet eredményeit, valamint gyűjtőhelye legyen mindazon anyagoknak, melyek valamilyen formában Kárpátaljához kapcsolódnak. Az oldal létrejötte természetesen nem egy út végét, sokkal inkább egy kezdeményezés elejét jelenti: a cél egy folyamatosan bővülő, frissülő adatbázis működtetése. Jelenleg három nagy menüpont alá gyűlnek a dokumentumok: a bibliográfia részben a kárpátaljai szerzők publikációit, Kárpátaljához köthető tankönyveket, segédanyagokat és kiadványokat lehet böngészni. A disszertációk pont alatt a kárpátaljai magyar kutatók által megvédett disszertációk kerülnek feltöltésre. A doktoranduszaink-ra kattintva pedig kárpátaljai magyar PhD hallgatók és fiatal kutatók bemutatkozó szövegeit olvashatjuk.

Jó érzés látni, hogy az ötletünkből alig fél év alatt „kézzelfogható” valóság lett. Úgy érezzük a rendelkezésünkre álló lehetőségek – anyagi és emberi erőforrás – maximális kihasználásával sikerült megvalósítanunk az elképzelésünket. A szervezet tagjainak a munkáját dícséri a tény, hogy immár a kárpátaljai magyarság tudományos dokumentumtára is elérhető az interneten. Reméljük, hogy az általunk elvetett csíra termékeny talajra hullik, másképp fogalmazva: vevők lesznek rá az emberek. Csak akkor van értelme egy ilyen honlapnak, ha használják, minél többen tudnak róla, ha folyamatosan bővül. Igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint létrehozni az adatbankot, de természetesen előfordulhatnak még benne hibák. Elképzeléseink szerint diákoktól tanárokon át a hazai és külföldi kutatókig sokaknak lehet hasznos az oldal, azt szeretnénk, ha a történet a közös használattal, fejlesztéssel folytatódna. Szeretnénk hálánkat kifejezni mindazoknak, akik tanácsaikkal és szakértelmükkel segítették az oldal létrejöttét. Illetve azoknak, akik eddig hozzájárultak saját tudományos anyagaik elérhetővé tételéhez. Reméljük, hogy sokan követik a példájukat.

Természetesen nem példa nélküli a kezdeményezés, az interneten több hasonló adatbank is például szolgált az oldal elkészítésekor. Az erdélyi transzindex volt az egyik inspiráló példa, de a már létező hazai adattárak működését is átnéztük. Mivel roppant szűkös anyagi keretből kellet kihozni a lehető legtöbbet, így sallangmentes, funkcionális megoldásokra törekedtünk. Az alapoktól építkeztünk, meghagyva az oldal további bővíthetőségének a lehetőségét. Szerettünk volna átfogó, mégis egyszerűen használható felületet készíteni. Mivel egy remélhetőleg folyamatosan gyarapodó állományt kell kezelnünk, ezért fontos, hogy a használók eljuttassák hozzánk az észrevételeiket. Céljainknak megfelelően folyamatosan várjuk a feltöltésre szánt tudományos munkákat, a doktoranduszok bemutatkozásait.

Az adatbank a www.karpataljaiadatbank.net címen érhető el.

 
2014-11-29
Az MD tagjai az Öregdiákok tudományos konferenciáján

Második alkalommal szervezett tudományos konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Öregdiák Szövetsége. A szervezet néhány évvel ezelőtti megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy összefogja a Rákóczi-főiskola egykori diákjait, hogy kulturális rendezvények által alkalmat teremtsen a találkozásra. Ennek a kapcsolati hálónak a kialakítása pedig rövid idő alatt a tudomány világára is kiterjedt. Ugyanis az intézmény egykori diákjai nemcsak Kárpátalján vagy Ukrajnában, hanem külföldön is megállják helyüket a tudományos közegekben. A főiskola pedig, mely megalapozta ezt a továbblépést és ugródeszkaként szolgált, ma is visszavárja egykori hallgatóit.

Az Öregdiákok a tudományok világában című konferencián mintegy harminc kutató – doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és a főiskola diákjai – számolt be tevékenységéről, és ismertette kutatási eredményeit. A jelenlévőket Rácz Béla, a II. RF KMF Öregdiák Szövetségének elnöke, prorektor; és Orosz Ildikó, az intézmény elnök asszonya köszöntötte. Plenáris előadást tartott Karmacsi Zoltán, a főiskola tanára, aki a kétnyelvűségről beszélt felvidéki és kárpátaljai kutatásai alapján. Folytatásként Kovály Katalin, a Momentum Doctorandus elnöke vont párhuzamot Ukrajna és Csehország között az ukrán munkaerő-migráció viszonylatában. A továbbiakban társadalomtudományi és természettudományi szekciókban folytatódtak az előadások, ahol a Momentum Doctorandus tagjai is szép számmal képviseltették magukat.
A rendezvény állófogadással ért véget.
A tudományos konferenciát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

 
2014-09-02
Sikerrel zárult a 4. Nemzeti Kerekasztal

 A Kárpát-medence magyar doktoranduszszervezeteit összefogó Magyar Doktorandusz Közösség a Doktoranduszok Országos Szövetsége 18. Nyári Táborában immár negyedik alkalommal szervezte meg a Nemzeti Kerekasztalt augusztus 29-én Miskolcon.

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a rendezvényt üdvözlő levelében a versenyképes tudást jelölte meg a magyarság jövőjének egyik zálogaként, és hangsúlyozta, hogy emiatt különösen fontos a magyar doktoranduszok Kárpát-medencei összefogása. Az államtitkár emellett felhívta a figyelmet az Egységes Kárpát-medencei Oktatási Térben rejlő lehetőségekre is.

Schanda Tamás János, ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkár ugyancsak a Kárpát-medencében gondolkodás fontosságát emelte ki a kerekasztalt köszöntő beszédében, és a doktoranduszszervezetekkel való együttműködést szorgalmazta.

Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke a tudományos diákköri konferenciákon az elmúlt években megfigyelt minőségi változásokról beszélt, és arra buzdította a doktoranduszokat, hogy látogassák a TDK-kat.

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese elmondta, nagy öröm számára, hogy helyet adhatnak a Nyári Tábornak, továbbá reményét fejezte ki, hogy a Miskolci Egyetem és az MDK tagszervezetei között most elindult együttműködés a továbbiakban folytatódni fog.

A kerekasztal-beszélgetés további részében az MDK tagszervezeteinek tevékenységét a szervezetek elnökei mutatták be: a Doktoranduszok Országos Szövetségéről Csiszár Imre beszélt, a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségéről Székely Tünde, a TéKa Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulásáról Morvai Tünde, a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetéről Novák Anikó, a kárpátaljai Momentum Doctorandusról pedig Kovály Katalin.

A Magyar Doktorandusz Közösséggel együttműködő intézmények, szervezetek meghívott képviselői a közös munka elmélyítésének további lehetőségeit taglalták.

Tarnóczy Mariann, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának osztályvezetője, gratulált ahhoz, hogy létezik az MDK, majd ismertette az Akadémia köztestületi tevékenységét, pályázati rendszerét, valamint beszámolt néhány doktoranduszokat is érintő aktualitásról.

Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkolégiuma igazgatója és Harsányi Ilona, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma oktatási és pályázati igazgatóhelyettese  kiemelték intézményük elkötelezettségét a határon túli hallgatók támogatásában. Három biztos kapcsolódási pontot emeltek ki az MDK és a Balassi Intézet között, a határon túli doktoranduszok éves PhD-konferenciáját, melynek szervezésében és lebonyolításában szakmai segítséget nyújt az MDK, a tehetséggondozó szakkollégiumot, melynek zárókonferenciáján szekcióvezetőként vettek részt az MDK képviselői, valamint a kutatói szakkollégiumot, amely pályázati lehetőség a határon túli Phd-hallgatóknak.

Czene Gréta, a Doktoranduszok és Tudományos Kutatók Szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége, azaz  PI-NET elnöke röviden bemutatta a szervezet tevékenységét, a közös projektumokat, tudományos kutatásokat.

A 4. Nemzeti Kerekasztal kiváló összefoglalása volt a már működő együttműködéseknek, és kijelölte az irányokat az elkövetkező időszakra.

Novák Anikó

 
2014-07-22
Közgyűlést tartott a Momentum Doctorandus

Megtartotta soron következő közgyűlését a Momentum Doctorandus (MD).
doctorandus kozgyules
A kárpátaljai fiatal kutatókból és doktoranduszokból álló szervezet tagjai július 17-én gyűltek össze, hogy beszámoljanak az MD elmúlt évi tevékenységéről, s hogy megtárgyalják a jövőbeni tennivalókat.
A gyűlésen Kovály Katalin, a Momentum Doctorandus elnöke köszöntötte a jelenlévőket és elmondta éves összefoglalóját. Hallhattuk, hogy a 2013 júniusában megtartott tisztújítás óta több sikeres projektet bonyolított le a szervezet, fejlesztette és tovább bővítette kapcsolatait a Kárpát-medencében. A tavalyi évben az MD egy csapatépítő tréninget tartott az újonnan megválasztott elnökség és szervezeti tagok együttműködésének erősítése érdekében, továbbá társszervezője volt többek között a Balassi Intézet által rendezett PhD-konferenciának. Közreműködött a KTDK-ra beérkezett pályamunkák opponálásában, illetve a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) által szervezett Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott munkák értékelésében.
Nagy volumenű programsorozatnak számít és kiemelt helyet foglal el a szervezet életében a Doktorandusz esték elnevezésű projekt. Az alkalmak mindegyikén egy doktorandusz vagy pedig egy tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutató tart előadást valamely, a lelendő doktoranduszok számára fontos témakörből, illetve egy-egy fiatal kutató mutatja be tevékenységét és számol be eddigi eredményeiről. A Doktorandusz esték helyszínei Ungvár, Budapest és Debrecen voltak. A negyedik, rendhagyó alkalom Beregszászban került megrendezésre július 17-én. A vendégek ez esetben a médiában dolgozó szakemberek voltak. Galán Angéla (műsorvezető, televíziós újságíró) és Zámborszki Ákos (filmrendező) a Szomszédaink, a magyarok című dokumentumfilm-sorozat szerzői. A film az erdélyi, vajdasági és felvidéki többség és kisebbség viszonyát mutatja be. Beregszászban a szlovákiai részt vetítették le.
A közgyűlés Séra Magdolna alelnök beszámolójával folytatódott, aki a Kárpát-medencei kapcsolatépítésről és programokon való részvételről számolt be a jelenlévőknek. A továbbiakban a Természettudományi Szekció munkáját Kolozsvári István alelnök ismertette. A csoport fő projektje a természettudományok népszerűsítése volt. Ezután Molnár Anita, az MD Társadalomtudományi Szekciójának koordinátora fejtette ki éves tevékenységüket. Itt fő hangsúlyt kapott az MD kiadványa, a Felvételi tájékoztató 2014, mely a kárpátaljai magyar fiatalokat, felvételi előtt álló érettségizőket segíti a pályaválasztás és továbbtanulás terén. A szervezet az elmúlt évben 800 példányt osztott szét Kárpátalja 32 magyar tannyelvű iskolájában.
A találkozó végén a jelenlévők a további pályázatok megvalósításáról tárgyaltak, valamint kidolgozták a következő év projekttervezetét.

Forrás:

http://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/28179-kozgyulest-tartott-a-momentum-doctorandus

 
2014-07-22
Többségi nemzet és a kisebbség – Doktorandusz esték Beregszászban

A Doktorandusz esték negyedik felvonását tartották meg 2014. július 18-án Beregszászban.

A Momentum Doctorandus programsorozatának célja elsősorban a kárpátaljai fiatal kutatók és doktoranduszhallgatók segítése pályájukon és tudományos kutatásaikban. Ezért a szervezet rendezvényein minden alkalommal egy vendégelőadó látta el hasznos tanácsokkal a résztvevőket, majd pedig egy fiatal kutató számolt be eddigi tudományos tevékenységéről.

A negyedik alkalom több szempontból is rendhagyó volt. Az előadók ezúttal Magyarországról érkeztek. Az est vendégei mindketten a médiában dolgozó szakemberek: Galán Angéla (műsorvezető, televíziós újságíró) és Zámborszki Ákos (filmrendező), a Szomszédaink, a magyarok című dokumentumfilm-sorozat szerzői. A film az Erdélyben, Vajdaságban és Felvidéken élő többség és a magyar kisebbség viszonyáról szól. Július 17-én Beregszászban a szlovákiai részt mutatták be, mely hűen tükrözi, hogy 2013–14-ben (a forgatás időszakában – a szerk.) hogyan vélekednek a szlovák nemzetiségűek a velük együtt élő magyarokról. Így bemutatóval egybekötött beszélgetést tartottak a külhoni magyarság helyzetéről.

A film megtekintése után a jelenlévők mondták el véleményüket és észrevételeiket a felvétellel kapcsolatban. A beszélgetés során előkerültek azok a specifikus kérdések, melyek meghatározzák a két nemzet kapcsolatát, s amelyek ugyanúgy jelen vannak megyénkben is. A hallgatóság beszélt a kárpátaljai viszonyokról, a térségre jellemző sajátos esetekről. De szó esett a honosítás, a nyelvhasználat és az identitás kérdéséről is.

A dokumentumfilm szerzői első alkalommal jártak Kárpátalján. Elmondásuk szerint az est során sok hasznos tanácsot és inspirációt kaptak egy esetleges helyi forgatáshoz. A hozzászólásokban olyan problémakörök merültek fel, melyekre mindenképpen érdemes figyelmet fordítani.

A Doktorandusz esték szervezője volt a Momentum Doctorandus, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége.

 Forrás:

http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/28203-tobbsegi-nemzet-es-a-kisebbseg-doktorandusz-estek-beregszaszban

 
2014-05-21
Doktorandusz esték – 3. felvonás

A Doctorandus esték programsorozat nagy sikerű ungvári és budapesti találkozója után ez alkalommal április 4-én a Debreceni Ifjúsági Ház adott otthont a rendezvénynek, lehetőséget nyújtva a kárpátaljai magyar doktoranduszoknak arra, hogy kötetlenül beszélgessenek, tapasztalatot cseréljenek eredményeikről és problémáikról egyaránt.
A Momentum Doctorandus fontosnak tartja, hogy ne csak találkozzanak a fiatal kutatók, hanem értékes információkkal is gazdagodjanak az este folyamán. Így a találkozó első részében két előadást hallgathattak meg. Csarnovics István, immár doktori fokozattal rendelkező fizikus „My research topic is:… avagy konferenciára külföldre (hogyan, mit, mennyiért?)” című előadásának keretein belül osztotta meg tapasztalatait és adott hasznos tanácsokat a témával kapcsolatban. Olyan gyakorlati információkat osztott meg az előadó, mint például mire kell oda figyelni a jelentkezésnél, hogyan kell megszervezni az utazást, lefoglalni a szállást, esetleg milyen anyagi támogatást lehet kérni az egyetemtől. Majd László Elemér kutatási témájával összefüggő „Éghajlatváltozás és ami mögötte van” címmel tartott igen informatív előadást. Az előadások eredetileg 1-1 órásak lettek volna, de mind két téma annyira foglalkoztatta a hallgatóságot, hogy majd 2 órásakra sikeredtek. Az este további részében éjfélig tartó kötetlen baráti beszélgetés és következett.
A MD következő estjét Beregszászra tervezi, amelyre szintén sok szeretettel várja a kárpátaljai doktorandákat és doktoranduszokat.

 
2014-05-13
Megjelent a Felvételi Tájékoztató 2014 c. kiadvány!
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is megjelent a Momentum Doctorandus csapata által szerkesztett Felvételi tájékoztató kiadvány, hogy a felvételi előtt álló fiatalok segítségére legyen! Hamarosan elindul a kiadvány népszerűsítő körútja, melynek keretein belül megbróbáljuk minél több kárpátaljai magyar iskolába eljuttatni a nyomtatott változatot is. Addig is lapozgassátok az online változatot bátran és terjesszétek ismerőseitek között!

Sok sikert kívánunk a felvételidhez!

 
2014-01-20
Doktorandusz esték 2.0

Második alkalommal találkozhattak a kárpátaljai doktorandusz hallgatók, hogy együtt tölthessenek el egy kellemes estét – ez alkalommal Budapesten. A Momentum Doktorandus által szervezett rendezvénynek a budapesti Márton Áron Szakkollégium adott otthont.

Különös helyzetben van a kárpátaljai doktorandusz közösség, hisz tagjai több országban szétszóródva végzik tanulmányaikat, kutatnak. A Momentum Doktorandus egyik fő feladata, hogy alkalmat teremtsen a hazai értelmiség e rétege számára a találkozásra, ismerkedésre, együtt gondolkodására, vagy akár a közös játékra is. A Doktorandus esték programsorozat nagy sikerű ungvári összejövetele után Budapesten is szép számmal gyűltek össze az érdeklődők. Az este első felében két előadásra került sor. Ferenc Viktória "Hogyan ne írjunk disszertációt" c. előadása keretein belül osztotta meg élményeit, tapasztalatait a nemrégiben megszerzett doktori fokozatához vezető út nehézségeiről, szépségeiről. Beszélgettünk vele a disszertációírás buktatóiról, arról, hogy mire érdemes odafigyelni és mit érdemes "hanyagolni" írás közben. A hallgatóság azt is megtudhatta, hogyan függ össze huszonöt perc „paradicsom” az impakt faktorral. Ezt követően Görög Nikolett, az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, I. évfolyamos hallgatója kutatási témájának egy szeletét tálalta, melyből érdekes dolgokat tudhattunk meg személyneveink jelentéséről. Az előadásból többek között az is kiderült, hogy a Vaszilt Vazulnak fordítják, és bizony nem teljesen vagyunk tisztában névhasználati jogainkkal. Az este hátra lévő részében a doktoranduszok baráti beszélgetés közben vitatták meg közös gondjaikat, sikereiket, feladataikat. Az est leghátrább lévő záró részében a legkitartóbb résztvevők kézzel-lábbal mutogatták el egymásnak gondolataikat egy hajnalig tartó activity csatában.
Összességében elmondható, hogy újra egy kellemes estét sikerült együtt eltöltenünk. A folytatásban Debrecen következik, ahová szintén szeretettel várnak mindenkit a Doktorandus esték szervezői.

A rendezvényt a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma támogatta.

Horváth Attila 
2013-12-09
Kárpátaljai doktoranduszok a RODOSZ (Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége) által szervezett konferencián!
Innováció és kreativitás a tudományban címmel szervezett nemzetközi konferenciát a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége (RODOSZ).
kolozsvar
A december 7-én zajlott fórum a szervezet első tematikus konferenciája volt, melyen 30 előadó számolt be kutatási eredményeiről. A felszólalók a Kárpát-medencéből származó vagy az ott mesteri képzésben részt vevő hallgatók, doktoranduszok, fiatal kutatók és oktatók soraiból kerültek ki. A konferenciának három kárpátaljai résztvevője is volt: Kovály Katalin a földrajztudományi, illetve Gál Adél és Horváth Attila a bölcsésztudományi szekciókban.
A konferencia kezdetén az Aranymetszés 2013. Külhoni magyar doktoranduszok a Kárpát-medencében című életpálya-vizsgálatot mutatták be a kutatást végző hallgatók, különös tekintettel a helyi magyar doktoranduszok helyzetére. A továbbiakban a Doktoranduszok Országos Szövetségének tudományos osztályai mutatkoztak be. Ezzel egy időben elkezdődtek a szekciómunkálatok is. Az előadások hét szekcióban, párhuzamosan két teremben zajlottak: jogtudományi, közgazdaság és földrajztudományi, műszaki és természettudományi, valamint társadalomtudományi és bölcsészettudományi részlegekben. Minden munkát két másik kutató előzőleg opponált, s az előadást követően értékelték a bemutatott eredményeket.
A konferencián díjazásban részesült a leginnovatívabb és a legkreatívabb témát bemutató kutató. Az előbbi díját, a napelemes Skagen órát a szakmai zsűri Simon Levente előadónak ítélte oda A fraktáldimenzió érve a valószínűségi hálózatok egy innovatív algoritmussal való ábrázolása mellett c. tanulmánya alapján. A közönség Kövér László Csapdákkal a városi varjak ellen c. előadását találta a legkreatívabbnak.
A rendezvény, melynek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kara adott otthont, állófogadással ért véget.
 
Gál Adél
 
2013-11-18
IMI mozgalom Kárpátalján

A Momentum Doctorandus is csatlakozott az IMI (itt magyarul is) mozgalomhoz.


A magyar nyelv napján, november 13-án tartották az Itt Magyarul Is (IMI) mozgalom honlapjának bemutatását, illetve a mozgalom logóját ábrázoló matricák hivatalos átadását.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Farkasné Bőcs Judit, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja, dr. Mélykuti Ferenc, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II.RF KMF) elnök asszonya, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke, Tóth Tibor, a felvidéki Fontos vagy! Polgári Szövetség egyik alapító tagja, az Itt Magyarul Is mozgalom honlapjának fejlesztője.
Az alkalmat Orosz Ildikó nyitotta meg, aki a mozgalom eszmei hátteréről beszélt. Mindenkit biztatott, akinek fontos az anyanyelvünk használata – többek között a főiskola hallgatóit –, hogy derítsék fel, regisztrálják Kárpátalja azon helyeit, ahol lehetőségünk van a magyar nyelv használatára.
Tóth Tibor részletes bemutatót tartott az Itt Magyarul Is program weblapjának működéséről, használatáról.
A honlap tartalmazza Kárpátalja azon intézményeit, vállalkozásait, ahol az ügyfelek magyar nyelven is igénybe vehetik annak szolgáltatásait. Az IMI weblapja felhasználóbarát, átlátható, könnyen kezelhető bárki számára. A szolgáltatóknak lehetőségük van saját maguk feltölteni vállalkozásukat, mely egy adminisztrátori ellenőrzés után megjelenik a honlapon. A vállalkozók az adatbázisban fénykép, logó, weblap által népszerűsíthetik a tevékenységüket ingyenesen. Ezen kívül a mozgalomban részt vehetünk ügyfélként: ha magyar nyelvű szolgáltatásra van szükségünk, lehetőségünk van kulcsszó, kategória vagy helyszín megadásával keresnünk az adatbázisban.
imibemutat
Az ünnepség fénypontja a matricák átadása volt, melyet azok az „IMI tagok" kaptak meg, akik már csatlakoztak a mozgalomhoz. A matrica az üzletek ablakában hirdeti, hogy: „Itt Magyarul Is lehet, Itt Magyarul Is kell, Itt Magyarul Is tudunk, Itt Magyarul Is fogunk beszélni". A matricákkal együtt díszoklevél is járt azoknak, akik hozzájárultak a magyar nyelv széleskörű használatához Kárpátalján.
A rendezvényt Brenzovics László zárta le. Köszönetet mondott mindenkinek, aki mindeddig részt vett a mozgalom megvalósításában, különösképpen a tagoknak, akik csatlakoztak a programhoz. A megmozdulás fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen nem elég, hogy rendelkezünk jogokkal, ezekkel élni is kell.
Bár az adatgyűjtés már március 15-én elindult, még korántsem ért véget, hiszen a mozgalom megalapítóinak célja, hogy Kárpátalja egész területén megjelöljék azokat az intézményeket, szolgáltatásokat, ahol magyarságunk hordozóját, magyar nyelvünket bátran használhatjuk.

 

Forrás: http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23240-itt-magyarul-is-mozgalom-karpataljan

 
2013-09-09
Kerekasztal-beszélgetés a Kárpát-medencei magyar doktoranduszokról

2013. augusztus 31-én a Magyar Doktorandusz Közösség kezdeményezésére Nemzeti Kerekasztal-beszélgetésre került sor az immár hagyományosnak tekinthető 17. DOSZ nyári táborban. A beszélgetésen részt vettek az MDK szervezeteinek a vezetői: Kárpátaljáról Kovály Katalin, a Momentum Doctorandus elnöke, Szlovákiából Morvai Tünde, a TÉKA elnöke, Romániából Székely Tünde, a RODOSZ elnöke és Vajdaságból Novák Anikó, a VMDOK elnöke), valamint Prof. Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Dános Zsolt, a Nemzeti Kiválóság Program szakmai vezetője, Mihály Erzsébet, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásfinanszírozási igazgatója, Dr. Varga Judit, a Collegium Talentum oktatásvezetője, Dr. Czene Gréta, a PINET elnöke és Csiszár Imre, a Doktoranduszok Országos Szövetségének az elnöke.
A kerekasztal célját három pontban fogalmazta meg Séra Magdolna, a Magyar Doktorandusz Közösség koordinátora: lehetőséget teremteni a közös találkozásra, ahol a meghívott szervezetek, programok vezetői, -melyek valamiképp kapcsolódnak a határon túli tudományos élethez, tehetséggondozáshoz, esetlegesen az ezekhez kapcsolódó programok megvalósításához -megismerjék egymás tevékenységét, programjait. Ezzel összefüggésben segítsék egymás tevékenységét, együttműködését, harmadrészt pedig olyan problémákat vessenek fel és beszéljenek meg, melyek a Kárpát-medencei magyar tudományos utánpótlással, a doktoranduszok helyzetével kapcsolatosak.
A beszélgetésen többek között szó esett a doktorandusz szervezetek tudományos szerepvállalásáról, szakmai és szervezeti együttműködésekről, valamint a jövőbeli célokról és tervekről is.
Dr. Varga Judit, a Collegium Talentum oktatásvezetője köszönetét fejezte ki a Magyar Doktorandusz Közösség szervezeteinek azért, mert a Collegium híre és tevékenysége sok hallgatóhoz és doktoranduszhoz eljutott, valamint tájékoztatta a hallgatóságot a közeljövőben megrendezésre kerülő Collegium Talentum évnyitó eseményről is, melyen a doktorandusz szervezetek vezetői mutatják majd be az ARANYMETSZÉS 2013 elnevezésű Kárpát-medencei doktorandusz kutatás eredményeit.
Mihály Erzsébet, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásfinanszírozási igazgatója a doktorandusz szervezetek vezetőinek a kérdésére elmondta, hogy az Alapkezelő milyen összegeket fordít a határon túli szervezetek támogatására, valamint milyen projektek megvalósítása élveznek prioritást támogatási rendszerükben.
A kerekasztal-beszélgetés a Doktoranduszok Országos Szövetségnek és a Magyar Doktorandusz Közösség szervezeteinek együttműködési megállapodásának megerősítésével zárult.
Magyar Doktorandusz Közösség

 
2013-07-22
Gombaszögi Nyári Tábor és az I. Martosi Szabadegyetem

Az elmúlt héten került megrendezésre Felvidéken a Gombaszögi Nyári Tábor (Krasznahorkán) és az I. Martosi Szabadegyetem ( Martoson), ahol a Momentum Doctorandust  Séra Magdolna, a szervezet alelnöke  képviselte.
Míg az első tábor nagyrészt a fiatal, egyetemista korosztályt célozta meg az elhangzott előadásokkal, addig a Martosi Szabadegyetem célja az volt,
hogy a résztvevők körében erősítse a szülőföldön való megmaradást, a magyar identitás felvállalását és a közösségépítés gondolatát.
Szervezetünk mindkét eseményen részt vett a TÉKÁ-val  és VMDOK-kal közösen, ahol az említett rendezvényeken bemutathattuk a Magyar Doktorandusz Közösséget, valamint az ARANYMETSZÉS 2013- Kárpát-medencei doktorandusz kutatás főbb eredményeit is.
A szervezőknek ezúton is köszönjük a lehetőséget, a hallgatóságnak pedig a komoly érdeklődést és a kitartó türelmet.

Bővebben a rendezvényekről itt olvashatunk:

http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40791-i-martosi-szabadegyetem-masodik-napja

http://ujszo.com/online/kultura/2013/07/18/a-gombaszogi-nyari-tabor-csutortoki-programja

 
2013-07-02
EFOTT 2013

Idén Bátyi Szilvia és Horváth Attila képviselték szervezetünket az EFOTT fesztiválon, Zánkán. Élményeikről így nyilatkoztak:

Fesztiválarcok, BOMBA-s matricák felsőtesten, sátrak, Toi-Toi, koncertek minden mennyiségben, Balaton, örök életre szóló, de egy éjszakáig tartó házassági ígéretek, civil sátrak, játékok, nyár – röviden: EFOTT 2013, Zánka.  A Momentum Doctorandus idén is jelen volt a fesztiválon MDK-s társaival együtt: a DOSz-szal, a TéKá-val, a RODOSZ-szal és a VMDOK-kal. A doktorandusz szervezetek képviselőinek fő feladata itt főként a tájékoztatás, de emellett számos más lehetőség is rejlik ebben a néhány napban. Egyik fontos része az ottlétnek, hogy együtt vannak a doktoranduszok, együtt gondolkodnak, megismerik egymást a közös élményeken keresztül. Másik kihagyhatatlan lehetőség, hogy napokig a többi civil szervezet közelében tevékenykedve megismerik azok profilját és akár együttműködések is létrejöhetnek.
A legtöbb fiatal azért megy el az EFOTT-ra, hogy kulturális programokon vegyen részt, megismerkedjen a civil szervezetekkel, eldöntse, hol akar tanulni, hová akar csatlakozni – KAMU! De ha már ott vannak, és pont nem este van és pont nincs koncert és pont nem a parton ülnek, akkor körülnéznek és belénk botlanak és miután megkérdezték, hogy „Mit lehet itt nyerni?”, a szervezetre is kíváncsiak lesznek. Mi pedig bemutatjuk az impozáns molinó és a szóróanyagok segítségével, amelyek közül talán egyet-kettőt megtalálnak majd az utazótáskájuk mélyén és jobban utánunk néznek.
Bátyi Szilvia

Ki ne szeretné belevetni magát a tudományokba, ha profi kezek jól beleszíjazzák az ülésbe, hogy utána katapultálhasson a nyár egyik legizgalmasabb bulijába? Huszonöt méter szabadesésben egy DOSZ-os szórólap felett a vakító napsütésben, utána nagyszínpad, „Csapolj bele!”, vagy amit akartok. Mert Zánkán öt napig tényleg minden volt, amit csak akarhattunk, vagy amit nem: lőttünk célba, ültünk harckocsiban, folyt a kezemen nitrogén, láttam őzet és adhattam vért, hallgathattam egyszerre négyféle zenét, miközben a távolban vitorlásokat ringatott a magyar tenger… És hogy mi nem volt? alvás.
A Momentum Doktorandus a többi doktorandusz szövetséggel együtt idén is jelen volt az ötnapos balaton-parti babilon civil forgatagában. Bulik előtt, két koncert között a fiatalok érdeklődhettek a PhD-s élet képviseletéről, a MDK (Magyar Doktorandusz Közösség) mibenlétéről, munkájáról. Az EFOTT-on idén is pezsgő élet zajlott a civil szervezetek sátraiban, persze nem a mi standunk előtt vertek tanyát a legtöbben, de sokan voltak kíváncsiak a diák-érdekképviseletekre még úgy is, hogy nem osztogattunk ingyen sört.
Örülök, hogy ott lehettem, aki tervezi, hogy kilátogatna jövőre, azt üzenem: Csapoljatok bele!
Horváth Attila

 
2013-07-01
Tisztújított a Momentum Doctorandus

2013. június 29-én, szombaton tartotta tisztújító közgyűlését a Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktorandusz Szervezet. PhD fokozatszerzési eljárás miatt a szervezet elnöki posztjáról leköszönő Ferenc Viktória beszámolójában az MD (Momentum Doktorandus) elmúlt évi tevékenységéről nyújtott összefoglaló tájékoztatást. Számos projektet valósított meg a szervezet: népszerűsítették a természettudományokat a középiskolákban, sikeres pályázás után természettudományi eszközöket is beszereztek. Ezen kívül elkészült egy felvételi tájékoztató kiadvány, mely szintén több kárpátaljai iskolába eljutott, ezzel is táplálva a diákok továbbtanulási szándékait, és az azzal járó ügyintézés gördülékenyebbé tételét. Az MD igyekezett együttműködni a Kárpát-medencei magyar doktorandusz szervezetekkel. Az együttműködés eredményességét jól mutatja például, hogy a szervezet tevékeny részt vállalt az ARANYMETSZÉS 2013 című online kérdőíves kutatásban, mely a Kárpát-medencei doktoranduszokat vizsgálta. A Kárpát-medencei kapcsolattartás témakörében kifejtett tevékenységről Séra Magdolna, a szervezet alelnöke számolt be. Elmondta, hogy a DOSZ (Doktoranduszok Országos Szövetsége) működésében részt vesz az MD is. A Balassi Intézettel való együttműködés eredményeként pedig a PhD-konferencia szervezésébe 4 doktorandusz szervezet is bekapcsolódott, így a Momentum Doctorandus is. Ezen partnerségi kapcsolatok mellett a szervezet együttműködik a Collegium Talentummal, a Magyar Ifjúsági Konferenciával stb.
Az elnöki, illetve a Társadalomtudományi-, és a Természettudományi Szekciók koordinátorainak beszámolója után a jelenlévők tisztújítást tartottak, mely során a leköszönő elnök javaslatára a szervezet elnöki tisztségének betöltésére egyhangúan Kovály Katalint tartották a legalkalmasabbnak. A Momentum Doctorandus két alelnöki pozícióját a következő ciklusban Séra Magdolna és Kolozsvári István tölti be. A Társadalomtudományi Szekció koordinátora Molnár Anita, a Természettudományi Szekció koordinátora pedig Hadnagy István lett. A szervezet titkári feladatait a jövőben Nagy Enikő látja el.
Az elnökség munkáját ellenőrző bizottság tagjaivá a közgyűlés Szőlősi Nórát, Tutuskó Ágnest és Vavrinchik Reginát delegálta.
A közgyűlés folytatásaként a szervezet tisztségviselői, illetve a jelenlévő tagok a jövőbeli tervekről, projektmegvalósításokról értekeztek.


Beregszász, 2013. június 29.

Molnár Anita

 
2013-06-03
Tavaszi Szél Konferencia 2013


A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2013. május 31-június 2. között rendezte meg Sopronban hagyományos Tavaszi Szél-Spring Wind elnevezésű konferenciáját. A rendezvényen a Momentum Doctorandus képviselői is részt vettek.

A konferencia fővédnöke Prof. dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. A korábbi években megszokottak szerint, a doktoranduszok és fiatal kutatók angol és magyar nyelven is bemutathatták legfrissebb kutatási eredményeiket.
A Momentum Doctorandust előadásaikkal: Ferenc Viktória, Fazekas Andrea, Kovály Katalin, Séra Magdolna és Tutuskó Ágnes képviselték.

 
2013-04-11
Felvételi Tájékoztató 2013

Megjelent a Momentum Doctorandus továbbtanulást segítő Felvételi tájékoztató füzete. A kiadvány a középiskolák 10 -11. osztályos tanulóinak és továbbtanulni vágyó gimnazistáknak szól. Az érdeklődő részletesen olvashat az ukrajnai és magyarországi felvételi eljárásról, a Kárpátalján magyar nyelven végezhető szakkínálatról, illetve olyan doktoranduszokat ismerhet meg, akik a szervezet Mentor Programján keresztül szívesen nyújtanak eligazítást a témában felmerülő kérdések kapcsán. A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet támogatta.


A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PDF FORMÁTUMBAN INGYENESEN LETÖLTHETŐ ITT >>>

 
2013-01-07
ARANYMETSZÉS 2013

Kárpát-medencei magyar doktorandusz
életpálya-vizsgálat

Kérdőíves felmérés készül a Kárpát-medencei doktoranduszok helyzetéről, jövőterveiről és a doktori programmal kapcsolatos elégedettségükről. A kutatást a Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetsége, a Téka Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása, a Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktoranduszok Szervezete, valamint a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete közösen végzi, a kutatás vezetője Papp Z. Attila, az MTA Kisebbségkutató Intézetének igazgatója (Budapest). A kutatás a Magyar Tudományos Akadémia Domus Programja által támogatott tevékenység keretében jött létre.

Arra kérjük minden kedves doktorandusz kollégánkat, hogy segítse kutatásunk sikerét a kérdőív kitöltésével!

A kérdőív ITT érhető el


A körülbelül 10-15 percet igénybevevő kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES és NÉVTELEN, az adatokat kizárólag csak statisztikai összesítések formájában és kutatási célokból használjuk fel.

Köszönjük a segítséget!
A Momentum Doctorandus csapata

 
2012-12-02
PI-NET konferencia 2012

PI-NET konferencia 2012

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Doktoranduszok és Tudományos Kutatók szervezeteinek Nemzetközi Szövetsége (PI-NET) nemzetközi multidiszciplináris konferenciát szervezett, amelyre 2012. november 28-30. között került sor Budapesten. A szervezők célja a magyar és külföldi doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók, valamint szervezeteik együttműködésének elmélyítése és egy nemzetközi tudományos hálózat megteremtése.

Az évente megrendezésre kerülő konferenciasorozat minden alkalommal egy-egy területre fókuszál, így lehetőséget biztosít egy egységes és átfogó közelítésmód kialakítására, amely új nézőpontból mutat rá az aktuális témával kapcsolatos problémákra és megoldási lehetőségekre.

 Az idei konferencia a jó kormányzást és a fenntartható fejlődést választotta témájául, különös tekintettel a tudományos utánpótlás szerepére és feladataira, figyelembe véve, hogy társadalmaink jelenlegi életmódja és a gazdasági világválság a témát különösen aktuálissá teszi. A konferencián 19 ország doktoranduszai és fiatal kutatói vettek részt, melyen 32 elismert előadó fejtette ki tudományos véleményét a témával kapcsolatban, mindezek mellett, a rendezvény a Magyar Doktorandusz Közösség és a Eurodoc szervezeteinek egyeztetőfórumaként is szolgált.

Kiemelkedő vendégeink voltak:

 • Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
 • Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára
 • Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora
 • Fábián István, a Debreceni Egyetem rektora
 • Stumpf István, alkotmánybíró
 • Schöpflin György, európai parlamenti képviselő
 • Kardon Béla, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Tudománypolitikai Főosztályvezető

Pálinkás József megnyitó beszédében üdvözölte a magyar alapítású nemzetközi szervezet világszintű tudományos hálózatszervező tevékenységét, Biró Marcell közigazgatási államtitkár pedig hangsúlyozta, hogy a jövő tudományos kihívásainak való megfeleléshez versenyképes tudással rendelkező kutatók százezreire van szükség, és jövőbeni támogatásáról biztosította a PI-NET hosszú távú céljait.

Czene Gréta elnök, PI-NET

 
2012-11-13
Momentum Doctorandus és kárpátaljai fiatal kutatók a XIII. RODOSZ Konferencián

A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége 2012. november 9-11. között immár XIII. alkalommal rendezte meg a doktoranduszok körében nagy népszerűségnek örvendő RODOSZ Konferenciát szokásos helyszínén, Kolozsváron. A konferencián a Momentum Doctorandus két képviselője, Hidi Ágnes és Fazekas Andrea tartott előadást.

Az ünnepélyes megnyitón dr. Nagy László professzor, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Magyari Tivadar, egyetemi docens, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Oktatási Főosztályának Főtitkárhelyettese tartott beszédet. A Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnöke, Székely Tünde is ünnepi köszöntőt mondott, aminek keretén belül bejelentette, hogy ez volt az utolsó RODOSZ konferencia, amit mindenki nagy sajnálattal fogadott. Ezt követően dr. Fülöp Péter, a magyarországi Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökségi tagja, Novák Anikó, a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének elnöke, a Momentum Doctorandus részéről a szervezet képviseletében Hidi Ágnes, majd Ravai Levente, az Országos Magyar Diákszövetség elnöke, Talpas Botond, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke is üdvözölte a konferencián megjelenteket. Az ünnepi köszöntéseket követően dr. Néda Tamás, egyetemi adjunktus tartott díszelőadást A megújuló energiák éve témában.

A nemzetközi konferencián a résztvevők száma elérte a 170  főt (az előadók száma ebből 118 fő). Az előadók többsége, 66%-a Magyarországról érkezett, 25%-ban képviseltették magukat a hazai tudományos kutatómunkát végzők, a fennmaradó 9% pedig Kárpátaljáról (5 fő), Felvidékről (2 fő), Vajdaságból (3 fő) érkezett. 14 fiatal kutató, 5 doktorjelölt, 86 doktorandusz, 2 magiszteri és 11 alapképzős hallgató mutatta be legfrissebb tudományos eredményeit a következő szekciókon belül: Társadalomtudományok, Bölcsészettudományok, Műszaki tudományok, Élő és élettelen természettudományok, Orvostudományok, Jogtudomány, Aktív idősödés és a generációk közötti együttműködés éve az Európai Unióban, Junior, Megújuló energiák éve. Az előadásokon egy felszólalónak 12 perc állt rendelkezésére, valamint 2 perc vitában lehetőség nyílt a szekcióvezetőnek és a hallgatóságnak egyaránt feltennie a legfontosabb kérdéseit az előadást illetően. A konferencia egy-egy napja workshoppal zárult, amelyen fakultatívan lehetett részt venni. A következő két témakörben zajlottak: „Ösztöndíjjal külföldön?!” és „Ötletben az erő”.

A konferencia második napját egy állófogadás zárta a helyi Agapé étteremben, ahol a RODOSZ, a VMDKSz, a DOSZ, a TéKa (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása) és Momentum Doctorandus képviselői tartottak kötetlen beszélgetést, aminek fő gondolatmenete a további szakmai együttműködések és kapcsolattartás volt, valamint egy jövőbeli közös konferencia ötlete is felmerült.

Vasárnap délelőtt fakultatív programként városnéző túra volt Dr. Farkas György egyetemi adjunktus vezetésével, ami tökéletes lezárása volt a tudományos találkozónak.

Fazekas Andrea

 
2012-09-23
Kézzelfogható természettudomány

A Momentum Doctorandus természettudományi szekciója ismét tudománynépszerűsítő körútra indult. Ezúttal a nyári diáktáborokba látogattunk el szerte Kárpátalján. Az előadások a mindennapi élet során hasznosítható, ugyanakkor a természettudományokhoz szorosan kapcsolódó témákkal ismertették meg a nebulókat azzal a céllal, hogy minél több kárpátaljai magyar diák kapjon kedvet és motivációt a felsőfokú tanulmányokhoz...

Bővebben>>>

Forrás: Kárpátinfó, 2012.09.20.

 
2012-09-12
Ismerkedős, beszélgetős, bográcsozós, evős-ivós Momentum Doctorandus est!

Kedves kárpátaljai doktorandusz!

A Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet nevében szeretnénk meghívni  egy tanévnyitó ismerkedős, beszélgetős, bográcsozós, evős-ivós összejövetelre!
Ha szeretnéd megismerni a többi kárpátaljai doctorandust, vagy rég nem látott ismerősöddel, barátoddal szeretnél találkozni, beszélgetni, ökörködni, esetleg csatlakoznál hozzánk, akkor OTT A HELYED!


Időpont: Szeptember 21-e (PÉNTEK), 18.00 - másnap reggel :)
Helyszín: Márton Áron Szakkollégium kertje.
Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 35

Ha kérdésetek lenne vagy érdeklődni szeretnél, keresd a facebook csoportunkat
http://www.facebook.com/groups/momentum.doctorandus/
Vagy írj a momentum.doktorandus@gmail.com email címre!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

MEGHÍVÓ

 
2012-09-07
Kerekasztal beszélgetés a kárpát-medencei magyar doktoranduszokat érintő kérdésekről

2012. szeptember 1-jén a Magyar Doktorandusz Közösség (Kárpátaljáról a Momentum Doctorandus, Szlovákiából a TÉKA, Romániából a RODOSZ és Vajdaságból a VMDOK, Magyarországról a DOSz) képviselői osztották meg egymással, valamint Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárral, Kandikó Józseffel, a Collegium Talentum elnökével, és Antal Péterrel, az Antall József Politikai és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány főigazgatójával tapasztalataikat.

Nemzeti Kerekasztal 2012 BalatonkeneseA Magyar Doktorandusz Közösség közel egy éve alakult azzal a céllal, hogy összehangolja a kárpát-medencei magyar doktorandusz szervezetek működését. Az eltelt időszak alatt a szervezetek képviselői több tudományos rendezvényen, fórumon, illetve kutatásban is együttműködtek.

A kerekasztal beszélgetés célja, hogy lehetőséget biztosítson a további „együtt gondolkodásra”, illetőleg a már meglévő együttműködések kibővítésére - fogalmazott Séra Magdolna, a Magyar Doktorandusz Közösség koordinátora.

A beszélgetésen többek között szó esett a doktorandusz szerveztek tudományos és szervezeti szerepvállalásáról, szakmai és szervezeti együttműködésekről, valamint a kárpát-medencei doktoranduszokat érintő problémákról is. 

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy ha egységesnek képzeljünk el a Kárpát-medencét, akkor oktatási szempontból is így kell szemlélni: egy hálózatot, kapcsolódási rendszert kell kialakítani, hogy a határon túli oktatási, tudományos szervezetek tudjanak egymásról.  Továbbá a helyettes államtitkár ígéretet tett arra, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a kutatómunkát pályázatokkal lehessen segíteni.

Kandikó József, a Collegium Talentum határon túli tehetségeket támogató szervezet elnöke a kárpát-medencei helyi magyar értelmiség képzéséről beszélt. Kifejtette, hogy a Collegium Talentum célja, hogy helyi magyar értelmiségieket képezzen tanulmányi és kutatási tevékenységek támogatásával - nemcsak doktoranduszokat, hanem mesterképzésen résztvevőket is -, mely által gazdagodhat és erősödhet a helyi értelmiségi elit. Programjuknak tavaly 40 hallgatója volt Kárpátaljáról, Felvidékről, Vajdaságból és Erdélyből.

Antall Péter, az Antall József Politikai és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány igazgatója az alapítványról elmondta: alapítványuk két éve működik a Corvinus Egyetemen, a tehetségek felkarolásával foglalkoznak. Jövőre a kormány támogatásával ösztöndíjprogramot indítanak, amely kizárólag a határon túliaknak szól - ismertette.

Forrás: karpatalja.ma

 
2012-07-30
A Momentum Doctorandus is részt vett a XXIII. Tusványosi Nyári Egyetemen

Első alkalommal kapott meghívást a Magyar Doktorandusz Közösség szevezetei, közöttük a Momentum Doctorandus képviselői is, hogy részt vegyenek az immár 23. alkalommal, Erdély szívében található Tusnádfürdőn megrendezett nyári egyetemen. A rendezvényen közösen vettünk részt a DOSZ-szal (Doktoranduszok Országos Szövetségével) , a TéKa-val (Szlovákiai magyar fitalok tudományos és kulturális társulása) és a RODOSZ-szal (Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége). A szervezeteknek a személyes kapcsolateremtés mellett lehetőség nyílt egy órás előadás keretein belül is bemutatni a szervezeteiket az érdeklődők számára.

A nyári egytem előadásai között megtalálhattuk mind a kárpát-medencei tudományos , mind pedig a közélet és politika legfontosabb diskurzusait. A rendezvényen Kárpátalját  a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselte.

 
2012-07-23
A kárpátaljai iskolaválasztás motivációiról tartottak előadást a Momentum Doctorandus kutatói Budapesten

Az iskolaválasztásról, a Kárpát-medencei magyar iskolák helyzetéről tartottak tanácskozást külhoni és magyarországi kutatók részvételével a Magyarság Házában a Nemzetpolitikai Kutatóintézet támogatásával július 18-án szerdán Budapesten.

A konferenciát Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, aki hangsúlyozta, kiemelten kell figyelni a szórványterületek magyar nyelvű oktatására, valamint segítséget kell nyújtani a külhoni magyar szülőknek, hogy ne csak elkötelezettségből válasszák a magyar iskolákat, hanem az oktatás minősége miatt is érdemes legyen a magyar nyelvű oktatás mellett dönteni.
Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a konferencia megnyitásakor arról beszélt, hogy az asszimilációs veszteségeket a magyar nyelvű oktatási intézményekbe történő beiskolázással lehet csökkenteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy miközben a tömbben és szórványban élő magyarok más-más problémákkal néznek szembe az oktatás területén, a környező országokban a magyar gyermekek 20 százaléka a többség nyelvén oktató iskolába, óvodába kerül.
A tanácskozás keretében egy tavaly szeptemberben elindult konzorciális kutatás eredményeit mutatták be a szomszédos országokból érkező kutatók. „Iskolaválasztás szórványban és tömbben" című kutatásukat a Magyar Tudományos Akadémia Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogramja támogatta. A kutatók országonként azonos módszerekkel összehasonlítható adatok gyűjtésére törekedtek a magyarság számaránya szempontjából szórvány és tömb települések magyar iskoláiban. A kutatás célja az volt, hogy a már eddig is sokat kutatott és jól dokumentált nyelvi alapú iskolaválasztás szempontja mellett más iskolaválasztási motivációkat is tetten érhessenek a kutatók a magyar gyerekek beiskolázásában.
Kárpátalját a Momentum Doctorandus kutatói, Ferenc Viktória és Séra Magdolna képviselték az eseményen. Ferenc Viktória a magyar tömböt képviselő beregszászi oktatási piacról, annak résztvevőiről, a magyar-ukrán és magyar-magyar relációban zajló iskolaválasztási motivációkról számolt be. Kutatása a szülők iskolaválasztásának motivációs szempontjain kívül, bemutatta az iskolák igazgatóinak, pedagógusainak véleményét, elképzeléseit a helyi magyar oktatási rendszer főbb kihívásairól. Séra Magdolna Munkács, mint a városi szórványt reprezentáló kutatópont magyar iskolának helyzetéről tartott előadást. A tömböt képviselő kutatási helyszínen végzett kutatás fontos kihívásként azonosította be az államnyelv elsajátításának problémáját a magyar iskolákban, míg a szórványban végzett kutatás arra mutatott rá, hogy az államnyelv elsajátítását támogató környezet adottsága miatt a diákok anyanyelvi kompetenciáinak erősítésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni a magyar iskolákban. Mindkét kutatás igazolta, hogy az iskolaválasztást a nyelvi szemponton kívül egyéb szempontok is befolyásolják, mint a magyar anyanyelvű roma tanulók aránya az iskolákban, a tanárok személye, a családi mintakövetés, vagy az iskola térbeli elhelyezkedése, felszereltsége, tehetséggondozó tevékenysége.
A konferencián a felvidéki iskolaválasztás néhány jellemzőjét Szarka László és Morvai Tünde mutatták be, Erdély képviseletében Bodó Barna és Márton János tartottak előadást. Vajdaság tekintetében Szügyi Éva végezte a kutatást, az eredményekről is ő számolt be.
A tömb és a szórvány iskolaválasztását bemutató délelőtti és délutáni panelek zárásaként Papp Z. Attila, a kutatás egyik koordinátora tartott előadást, amelyben a Kárpát-medencei magyar kisebbségek iskolaválasztásának néhány közös vonását emelte ki, valamit hangsúlyozta, hogy az iskolarendszer alsóbb szintjeinek támogatása, fejlesztése többszörösen megtérülő befektetés.
A kutatási adatokat hamarosan kötet formájában is megjelentetik.
 

 

 
2012-07-09
Fesztiváloztunk... A Momentum Doctorandus újra az EFOTT-on

EFOTT 2012EFOTT – hőség, langymeleg Velencei tó, civil sátrak, hiper-szuper koncertek, fiatalok, öregek, bunjee jumping, naptól lepirult bőr…. És még folytathatnánk a sort a bevillanó fesztiválképekről. A Momentum Doctorandus idén is jelen volt az EFOTT-on a DOSZ-al, TéKával, RODOSZ-al és VMDK-val közös civilsátorban. Mivel a rendezvény az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, azaz leendő vagy potenciális PhD hallgatóké, így a sátrunkhoz odatévelyedett érdeklődőknek tájékoztatást adhattunk egyrészt a doktori továbbtanulási lehetőségekről, másrészt bemutattuk szervezeteinket az impozáns tájékoztató és a még impozánsabb molinó által (harmadrészt elmondhattuk, hogy mi nem feltétlenül orvosok leszünk, bármilyen megtévesztő is a „doktor” elnevezés).

Amellett, hogy képviseltettük magunkat, természetesen ez egy nagyszerű fórum volt a doktorandusz szervezetek képviselőivel való találkozáshoz, jövőbeli tervek, együttműködések szövéséhez a 40 fokos sátorunkban, porban (vagy épp viharban és jégesőben), de annál több lelkesedéssel :)

 
2012-07-08
A Momentum Doctorandus a XX. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen

A társadalmi szervezetek sorában még fiatalnak számító Momentum Doctorandus idén első alkalommal kapott meghívást Pro Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség közös szervezésében megrendezett XX. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemre. A programra Felsőszinevéren került sor 2012. július 3-8 között. Szervezetünket Ferenc Viktória elnök és Hidi Ágnes társadalomtudományi társkoordinátor képviselte, mindemellett a vezetőség több tagja is részt vett a táborban. A csaknem egy hetes rendezvényen többek között terítékre került a határon túli magyar felsőoktatási intézmények integrációjának értékelése, a kárpátaljai magyarság demográfiai helyzetének bemutatása, a Kárpát-medencében 2012–ben eddig lezajlott és még várható választásokkal kapcsolatos kilátások megvitatása, valamint a külhoni magyar témákkal foglalkozó média helyzetét is bemutatták. Kárpátalja társadalmi és gazdasági helyzetével kapcsolatos kérdések is kiemelten szerepeltek a szabadegyetem napirendjén, többek között olyan izgalmas témák megvitatására is sor került, mint a megújuló energiaforrások felhasználásában vagy a falusi turizmusban rejlő lehetőségek Kárpátalján.

A táborlakók ott tartózkodását az esténkénti könnyed beszélgetések és táncház, a festői környezet és a nagy kánikulában a napi kötelező egy esőzés tette még emlékezetesebbé.

 

 
2012-05-22
Kárpátaljai magyar doktoranduszok a XV. Tavaszi Szélen

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) 2012. május 17-20 között XV. alkalommal rendezte meg a Tavaszi Szél Konferenciát, aminek idén a győri Széchenyi István Egyetem adott otthont. A konferencián a Momentum Doctorandus két képviselője, Bátyi Szilvia és Fazekas Andrea tartott előadást.

Az ünnepélyes megnyitón Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára tartott beszédet, majd Borkai Zsolt, Győr polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A Magyar Rektori Konferencia elnöke, Dr. Bódis József, valamint Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora is üdvözölte a konferencián megjelenteket. A DOSZ nevében a szervezet elnöke, Bojárszky András mondott beszédet. Az ünnepi köszöntéseket követően állófogadáson vehettek részt a megjelentek.

 
2012-05-17
A magyar nyelvű tudományos kutatómunka szellemi és infrastruktúrális feltétele
Az Edutus Főiskola határon túli tehetségeket gondozó szervezete, a Collegium Talentum a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskolával együttműködve 2012. június 18-án, hétfőn (helyi idő szerint) 14.00 órai kezdettel egy várhatóan 2-3 órás időtartamú műhelyvitát szervez A MAGYAR NYELVŰ TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA SZELLEMI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELE címmel. Helyszín: a II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász Kossuth tér 6.
A műhelyvita keretében az alábbi témaköröket, kérdéseket szeretnénk felvázolni és megvitatni:
 • a helyi magyarságot érintő kutatási kihívások (szakterületek, kérdések);
 • a kutatási infrastruktúra (egyetem, könyvtár, laborok, technikai feltételek);
 • publikációs lehetőségek, tudományos szaklapok;
 • konferenciák tudományos testületek, szervezetek, fórumok;
 • finanszírozási lehetőségek;
 • hasznosítási lehetőségek.
 
2012-04-14
Erősödött a Földtudományi Tanszék tudományos potenciálja

Erősödött a Földtudományi Tanszék tudományos potenciálja

Nemrég újabb szakemberrel gazdagodott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fokozattal rendelkező oktatóinak testülete: Berghauer Sándor a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola bizottsága előtt sikeresen, summa cum laude minősítéssel megvédte a doktori értekezését. Disszertációja, melynek témája A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján (?) (Értékek, remények, lehetőségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében), vidékünk egyik perspektivikus gazdasági ágát elemzi tudományos alapossággal, a benne rejlő lehetőségek hasznosítására tesz gyakorlati javaslatokat.

Az értekezés elkészítését dr. Gyuricza László egyetemi docens témavezetőként segítette, bírálói dr. Szabó Géza tanszékvezető egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem) és dr. Bujdosó Zoltán főiskolai tanár (Károly Róbert Főiskola) voltak.

A munka a világhálón is elérhető az alábbi címen:

http://foldrajz.ttk.pte.hu/phd/phdkoord/nv/disszert/disszertacio_berghauer_nv.pdf

Ezzel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszékén dolgozó minősített oktatók száma hétre emelkedett. Gratulálunk a sikeres védéshez és további eredményes oktató- és kutatómunkát kívánunk!

A Földtudományi Tanszék oktatói/http://www.karpatalja.ma


 

 
2012-04-14
Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein

Április 13-án nemzetközi konferenciát rendez Budapesten, a Magyarság Házában a Teleki László Alapítvány, melynek címe Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein. A Teleki László Alapítvány felmérést készít a kárpát-medencei iskolán kívüli magyar nyelvoktatás, ápolás kérdésköréről. A felmérés célja, hogy képet alkossanak arról, hogy a legkülönbözőbb körülmények között (falusi, nagyvárosi szórvány, vegyes lakosságú terület, kis település stb.) élő magyarság milyen módon szervezi meg az iskolán kívüli magyar nyelvoktatást és ápolást. A felmérési program keretében konferenciát szerveznek, amelyen a Kárpát-medence különböző helyszíneiről érkező szakemberek számolnak be az általuk vezetett program tapasztalatairól.

http://www.karpatalja.ma

 

 
2012-03-28
Nyelvpolitika, nyelvi emberi jogok – nyelvészeti megközelítésben

Nyelvpolitika, nyelvi emberi jogok – nyelvészeti megközelítésben

2010 szeptemberében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont a XVI. Élőnyelvi Konferenciának.

Az 1988-ban indult konferencia-sorozat az első olyan fóruma volt a magyar nyelvtudománynak, ahol az anyaországi és kisebbségi nyelvészek rendszeresen találkozhattak és megoszthatták egymással kutatásaik eredményeit. Mára a sorozat magyar nyelvészet egyik legszínvonalasabb szakmai rendezvényévé nőtte ki magát.

A Hodinka Antal Intézet szervezésében Beregszászon sorra került rangos tudományos tanácskozáson elhangzott előadások lektorált, válogatott és szerkesztett anyagát adja közre a Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban című kiadvány. A kötetben a szerkesztők – Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán és Márku Anita – előszava után összesen 56 tanulmány olvasható. Az öt plenáris előadó (Szépe György, Petteri Laihonen, Tánczos Vilmos, Lanstyák István és Beregszászi Anikó) elemző írását követően a szerkesztők hat tematikai blokkba szervezték a kötet tanulmányait. A publikációk érintik a nyelvpolitika, a nyelv és identitás, a nyelvi emberi jogok, a nyelv és oktatás, a nyelvi mítoszok és ideológiák, valamint a szakterminológiák problematikáját.

Az impozáns, 488 oldalas kötet végén részletes név- és tárgymutató segíti az olvasót. A budapesti Tinta Könyvkiadó és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézetének kiadásában megjelent könyv borítóját Kulin Ágnes kárpátaljai képzőművész egyik munkája díszíti, az egyes tematikus egységek előtt pedig a konferencián készített fotók, pillanatképek engednek betekintést abba, miként zajlott a tanácskozás az egykori beregszászi Törvényház falai között.

HAI/ www.karpatalja.ma

 

 
2012-03-28
Kárpátalja napok Veszprémben

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara 2012. március 27-31 között rendezi meg a Kárpátaljai napok elnevezésű rendezvénysorozatát.
Történelem, irodalom, nyelvészet, zene, színház... minden területről érdekes előadásokra számíthatnak a résztvevők.
További információ és program az MFTK honlapján: http://www.mftk.uni-pannon.hu/

 
Eseménynaptár

Friss hírek

2019-03-12
Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciája
2019. március 9-én került sor a Kárpátaljai Magyar Fiatalok Gazdaságismereti Konferenciájára Makkosjánosiban. A rendezvény fő célja az volt, hogy a középiskolások és a fiatal diákok ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-11-07
Lezajlott a Momentum Doctorandus által koordinált, a kárpátaljai magyar szórványt célzó kutatás
  A kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás a BGA Zrt. támogatásával és a Momentum Doctorandus Társadalmi szervezet koordinálásával valósult meg, melynek ...
további részletek
 
Friss hírek

2018-05-23
Ahol a tudomány, a kultúra és szórakozás találkozik
A 2017/18-as tanévben immár negyedik éve tartotta meg szervezetünk a Doctorandus esték rendezvénysorozatát a már megszokott helyszíneken: Ungváron, Debrecenben, Budapesten és Beregszászon. A rendezvény ...
további részletek
 
Partnerek és támogatók

Hasznos linkek

Facebook

Feliratkozás hírlevélre